Advances in Anatomic Pathology Impactfactor, Indexering, Ranking

Advances in Anatomic Pathology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Wolters Kluwer Medknow is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Advances in Anatomic Pathology is 1072-4109 en de afgekorte vorm hiervan is Adv Anat Pathol.


Advances in Anatomic Pathology Doelen & Scope

​Advances in Anatomic Pathology provides targeted coverage of the key developments in anatomic and surgical pathology. It covers subjects ranging from basic morphology to the most advanced molecular biology techniques. The journal selects and efficiently communicates the most important information from recent world literature and offers invaluable assistance in managing the increasing flow of information in pathology.


Advances in Anatomic Pathology Details


Tijdschrift titel Advances in Anatomic Pathology
Afkorting Adv Anat Pathol
ISSN afdrukken 1072-4109
Online ISSN 1533-4031
Hoofdredactie Mahul B. Amin
Onderwerp Medicine

Advances in Anatomic Pathology Afkorting

Advances in Anatomic Pathology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Advances in Anatomic Pathology is Adv Anat Pathol


Advances in Anatomic Pathology Ranking

Advances in Anatomic Pathology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Advances in Anatomic Pathology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Advances in Anatomic Pathology is 2266 (2024)


Advances in Anatomic Pathology Impactfactor

Advances in Anatomic Pathology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Advances in Anatomic Pathology is 6.7 (2024)


Advances in Anatomic Pathology SCImago

Advances in Anatomic Pathology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanAdvances in Anatomic Pathology is 1.450


Advances in Anatomic Pathology H-index

Advances in Anatomic Pathology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Advances in Anatomic Pathology is 90


Advances in Anatomic Pathology Indexering

Advances in Anatomic Pathology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Advances in Anatomic Pathology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Advances in Anatomic Pathology Redactieraad

Advances in Anatomic Pathology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Advances in Anatomic Pathology is Mahul B. Amin


Advances in Anatomic Pathology Inzendingskosten

Advances in Anatomic Pathology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Advances in Anatomic Pathology is $3,826 USD


Advances in Anatomic Pathology Oproep tot indienen van papers

Advances in Anatomic Pathology Oproep tot indienen van papers : Advances in Anatomic Pathology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Advances in Anatomic Pathology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Advances in Anatomic Pathology Auteur Richtlijnen

Advances in Anatomic Pathology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Advances in Anatomic Pathology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Advances in Anatomic Pathology

Publiceren in Advances in Anatomic Pathology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Advances in Anatomic Pathology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Advances in Anatomic Pathology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Advances in Anatomic Pathology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Advances in Anatomic Pathology Veelgestelde Vragen

is Advances in Anatomic Pathology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Advances in Anatomic Pathology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Advances in Anatomic Pathology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Advances in Anatomic Pathology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Advances in Anatomic Pathology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Advances in Anatomic Pathology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Advances in Anatomic Pathology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Advances in Anatomic Pathology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Advances in Anatomic Pathology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Advances in Anatomic Pathology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.