American Journal of Pathology Impactfactor, Indexering, Ranking

American Journal of Pathology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan American Journal of Pathology is 0002-9440 en de afgekorte vorm hiervan is Am J Pathol.


American Journal of Pathology Doelen & Scope

The American Journal of Pathology, official journal of the American Society for Investigative Pathology, published by Elsevier, Inc., seeks high-quality original research reports, reviews, and commentaries related to the molecular and cellular basis of disease. The editors will consider basic, translational, and clinical investigations that directly address mechanisms of pathogenesis or provide a foundation for future mechanistic inquiries. Examples of such foundational investigations include data mining, identification of biomarkers, molecular pathology, and discovery research. Foundational studies that incorporate deep learning and artificial intelligence are also welcome. High priority is given to studies of human disease and relevant experimental models using molecular, cellular, and organismal approaches.


American Journal of Pathology Details


Tijdschrift titel American Journal of Pathology
Afkorting Am J Pathol
ISSN afdrukken 0002-9440
Online ISSN 1525-2191
Hoofdredactie Martha Furie
Onderwerp Medicine

American Journal of Pathology Afkorting

American Journal of Pathology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van American Journal of Pathology is Am J Pathol


American Journal of Pathology Ranking

American Journal of Pathology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (American Journal of Pathology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van American Journal of Pathology is 1925 (2024)


American Journal of Pathology Impactfactor

American Journal of Pathology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van American Journal of Pathology is 6 (2024)


American Journal of Pathology SCImago

American Journal of Pathology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanAmerican Journal of Pathology is 1.600


American Journal of Pathology H-index

American Journal of Pathology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van American Journal of Pathology is 297


American Journal of Pathology Indexering

American Journal of Pathology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De American Journal of Pathology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


American Journal of Pathology Redactieraad

American Journal of Pathology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van American Journal of Pathology is Martha Furie


American Journal of Pathology Inzendingskosten

American Journal of Pathology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van American Journal of Pathology is $2800


American Journal of Pathology Oproep tot indienen van papers

American Journal of Pathology Oproep tot indienen van papers : American Journal of Pathology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in American Journal of Pathology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


American Journal of Pathology Auteur Richtlijnen

American Journal of Pathology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor American Journal of Pathology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in American Journal of Pathology

Publiceren in American Journal of Pathology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) American Journal of Pathology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de American Journal of Pathology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de American Journal of Pathology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

American Journal of Pathology Veelgestelde Vragen

is American Journal of Pathology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de American Journal of Pathology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is American Journal of Pathology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de American Journal of Pathology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is American Journal of Pathology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de American Journal of Pathology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is American Journal of Pathology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de American Journal of Pathology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is American Journal of Pathology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, American Journal of Pathology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.