Journal of the American Academy of Dermatology Impactfactor, Indexering, Ranking

Journal of the American Academy of Dermatology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of the American Academy of Dermatology is 0190-9622 en de afgekorte vorm hiervan is J Am Acad Dermatol.


Journal of the American Academy of Dermatology Doelen & Scope

 

The Official Publication of the American Academy of Dermatology The Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD), the official scientific publication of the American Academy of Dermatology (AAD), aims to satisfy the educational needs of the dermatology community. As the specialty's leading journal, JAAD features original, peer-reviewed articles emphasizing:

 • clinical, investigative, and population-based studies
 • healthcare delivery and quality of care research
 • high quality, cost effective, and innovative treatments
 • new diagnostic techniques, and
 • other topics related to the prevention, diagnosis, and treatment of disorders of the skin, hair, and nails

Journal of the American Academy of Dermatology Details


Tijdschrift titel Journal of the American Academy of Dermatology
Afkorting J Am Acad Dermatol
ISSN afdrukken 0190-9622
Online ISSN 1097-6787
Hoofdredactie Dirk M. Elston
Onderwerp Medicine

Journal of the American Academy of Dermatology Afkorting

Journal of the American Academy of Dermatology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of the American Academy of Dermatology is J Am Acad Dermatol


Journal of the American Academy of Dermatology Ranking

Journal of the American Academy of Dermatology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of the American Academy of Dermatology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of the American Academy of Dermatology is 1880 (2024)


Journal of the American Academy of Dermatology Impactfactor

Journal of the American Academy of Dermatology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of the American Academy of Dermatology is 13.8 (2024)


Journal of the American Academy of Dermatology SCImago

Journal of the American Academy of Dermatology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of the American Academy of Dermatology is 1.621


Journal of the American Academy of Dermatology H-index

Journal of the American Academy of Dermatology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of the American Academy of Dermatology is 229


Journal of the American Academy of Dermatology Indexering

Journal of the American Academy of Dermatology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of the American Academy of Dermatology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of the American Academy of Dermatology Redactieraad

Journal of the American Academy of Dermatology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of the American Academy of Dermatology is Dirk M. Elston


Journal of the American Academy of Dermatology Inzendingskosten

Journal of the American Academy of Dermatology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of the American Academy of Dermatology is $4200


Journal of the American Academy of Dermatology Oproep tot indienen van papers

Journal of the American Academy of Dermatology Oproep tot indienen van papers : Journal of the American Academy of Dermatology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of the American Academy of Dermatology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of the American Academy of Dermatology Auteur Richtlijnen

Journal of the American Academy of Dermatology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of the American Academy of Dermatology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of the American Academy of Dermatology

Publiceren in Journal of the American Academy of Dermatology omvat de volgende stappen:

 1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
 2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of the American Academy of Dermatology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
 3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of the American Academy of Dermatology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
 4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
 5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
 6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
 7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of the American Academy of Dermatology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
 8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of the American Academy of Dermatology Veelgestelde Vragen

is Journal of the American Academy of Dermatology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of the American Academy of Dermatology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Journal of the American Academy of Dermatology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of the American Academy of Dermatology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of the American Academy of Dermatology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of the American Academy of Dermatology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of the American Academy of Dermatology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of the American Academy of Dermatology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of the American Academy of Dermatology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of the American Academy of Dermatology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.