Exercise and Sport Sciences Reviews Impactfactor, Indexering, Ranking

Exercise and Sport Sciences Reviews is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Wolters Kluwer Medknow is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Exercise and Sport Sciences Reviews is 0091-6331 en de afgekorte vorm hiervan is Exerc Sport Sci Rev.


Exercise and Sport Sciences Reviews Doelen & Scope

​​​Exercise and Sport Sciences Reviews made the transition from an annual hardcover series book to a quarterly journal in January 2000. The mission of this American College of Sports Medicine publication is to provide premier, peer-reviewed quarterly reviews of the most contemporary scientific, medical, and research-based topics emerging in the field of sports medicine and exercise science. The publication strives to provide the most relevant, topical information to students, professors, clinicians, scientists, and professionals for practical and research applications.


Exercise and Sport Sciences Reviews Details


Tijdschrift titel Exercise and Sport Sciences Reviews
Afkorting Exerc Sport Sci Rev
ISSN afdrukken 0091-6331
Online ISSN 1538-3008
Hoofdredactie Sandra K. Hunter
Onderwerp Medicine

Exercise and Sport Sciences Reviews Afkorting

Exercise and Sport Sciences Reviews Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Exercise and Sport Sciences Reviews is Exerc Sport Sci Rev


Exercise and Sport Sciences Reviews Ranking

Exercise and Sport Sciences Reviews Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Exercise and Sport Sciences Reviews) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Exercise and Sport Sciences Reviews is 1893 (2024)


Exercise and Sport Sciences Reviews Impactfactor

Exercise and Sport Sciences Reviews Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Exercise and Sport Sciences Reviews is 5.7 (2024)


Exercise and Sport Sciences Reviews SCImago

Exercise and Sport Sciences Reviews SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanExercise and Sport Sciences Reviews is 1.613


Exercise and Sport Sciences Reviews H-index

Exercise and Sport Sciences Reviews H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Exercise and Sport Sciences Reviews is 113


Exercise and Sport Sciences Reviews Indexering

Exercise and Sport Sciences Reviews Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Exercise and Sport Sciences Reviews De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Exercise and Sport Sciences Reviews Redactieraad

Exercise and Sport Sciences Reviews Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Exercise and Sport Sciences Reviews is Sandra K. Hunter


Exercise and Sport Sciences Reviews Oproep tot indienen van papers

Exercise and Sport Sciences Reviews Oproep tot indienen van papers : Exercise and Sport Sciences Reviews nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Exercise and Sport Sciences Reviews tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Exercise and Sport Sciences Reviews Auteur Richtlijnen

Exercise and Sport Sciences Reviews Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Exercise and Sport Sciences Reviews Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Exercise and Sport Sciences Reviews

Publiceren in Exercise and Sport Sciences Reviews omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Exercise and Sport Sciences Reviews om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Exercise and Sport Sciences Reviews richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Exercise and Sport Sciences Reviews normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Exercise and Sport Sciences Reviews Veelgestelde Vragen

is Exercise and Sport Sciences Reviews tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Exercise and Sport Sciences Reviews tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Exercise and Sport Sciences Reviews tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Exercise and Sport Sciences Reviews tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Exercise and Sport Sciences Reviews tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Exercise and Sport Sciences Reviews tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Exercise and Sport Sciences Reviews tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Exercise and Sport Sciences Reviews tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Exercise and Sport Sciences Reviews a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Exercise and Sport Sciences Reviews tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.