Thyroid Impactfactor, Indexering, Ranking

Thyroid is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Mary Ann Liebert is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Thyroid is 1050-7256 en de afgekorte vorm hiervan is Thyroid.


Thyroid Doelen & Scope

Thyroid® is the leading, peer-reviewed resource for original articles, patient-focused reports, and translational research on thyroid cancer and all thyroid related diseases. The Journal delivers the latest findings on topics from primary care to clinical application, and is the exclusive source for the authoritative and updated American Thyroid Association® (ATA) Guidelines for Managing Thyroid Disease.

Thyroid coverage includes:

 • Thyrotoxicosis, thyroid hormone resistance, and hypothyroidism
 • Thyroid status testing
 • Autoimmune thyroid illness
 • Dysthyroid orbitopathy (Graves’ Ophthalmopathy)
 • Nodular thyroid disease
 • Thyroid surgery
 • Thyroid imaging
 • Pediatric and neonatal thyroid disorder
 • Genetics of thyroid disease
 • Thyroid diseases and pregnancy
 • Iodine deficiency, goiter-hypothyroidism-neurological dysfunction
 • Cell biology of the thyrocyte
 • Nuclear and extranuclear actions of thyroid hormones
 • Brain-pituitary-thyroid regulation
 • Animal models of thyroid disease

Thyroid Details


Tijdschrift titel Thyroid
Afkorting Thyroid
ISSN afdrukken 1050-7256
Online ISSN 1557-9077
Hoofdredactie Anna M. Sawka
Onderwerp Medicine

Thyroid Afkorting

Thyroid Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Thyroid is Thyroid


Thyroid Ranking

Thyroid Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Thyroid) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Thyroid is 1905 (2024)


Thyroid Impactfactor

Thyroid Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Thyroid is 6.6 (2024)


Thyroid SCImago

Thyroid SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanThyroid is 1.609


Thyroid H-index

Thyroid H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Thyroid is 156


Thyroid Indexering

Thyroid Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Thyroid De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Thyroid Redactieraad

Thyroid Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Thyroid is Anna M. Sawka


Thyroid Inzendingskosten

Thyroid Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Thyroid is $4,000 USD


Thyroid Oproep tot indienen van papers

Thyroid Oproep tot indienen van papers : Thyroid nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Thyroid tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Thyroid Auteur Richtlijnen

Thyroid Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Thyroid Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Thyroid

Publiceren in Thyroid omvat de volgende stappen:

 1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
 2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Thyroid om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
 3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Thyroid richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
 4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
 5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
 6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
 7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Thyroid normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
 8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Thyroid Veelgestelde Vragen

is Thyroid tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Thyroid tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Thyroid tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Thyroid tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Thyroid tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Thyroid tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Thyroid tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Thyroid tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Thyroid a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Thyroid tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.