Survey of Ophthalmology Impactfactor, Indexering, Ranking

Survey of Ophthalmology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Survey of Ophthalmology is 0039-6257 en de afgekorte vorm hiervan is Surv Ophthalmol.


Survey of Ophthalmology Doelen & Scope

Survey of Ophthalmology is a clinically oriented review journal designed to keep ophthalmologists up to date. Comprehensive major review articles, written by experts and stringently refereed, integrate the literature on subjects selected for their clinical importance. Survey also includes feature articles, section reviews, book reviews, and abstracts.

The journal publishes topics including:

 • Ophthalmology
 • Glaucoma
 • Retina
 • Cornea
 • Neuro-ophthalmology
 • Ocular pathology
 • Oculoplastics
 • Pediatric Ophthalmology
 • Uveitis

Survey of Ophthalmology Details


Tijdschrift titel Survey of Ophthalmology
Afkorting Surv Ophthalmol
ISSN afdrukken 0039-6257
Online ISSN 1879-3304
Hoofdredactie John Gittinger
Onderwerp Medicine

Survey of Ophthalmology Afkorting

Survey of Ophthalmology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Survey of Ophthalmology is Surv Ophthalmol


Survey of Ophthalmology Ranking

Survey of Ophthalmology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Survey of Ophthalmology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Survey of Ophthalmology is 1933 (2024)


Survey of Ophthalmology Impactfactor

Survey of Ophthalmology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Survey of Ophthalmology is 5.1 (2024)


Survey of Ophthalmology SCImago

Survey of Ophthalmology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanSurvey of Ophthalmology is 1.595


Survey of Ophthalmology Acceptatiepercentage

Survey of Ophthalmology Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Survey of Ophthalmology is 37%


Survey of Ophthalmology H-index

Survey of Ophthalmology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Survey of Ophthalmology is 145


Survey of Ophthalmology Indexering

Survey of Ophthalmology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Survey of Ophthalmology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Survey of Ophthalmology Redactieraad

Survey of Ophthalmology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Survey of Ophthalmology is John Gittinger


Survey of Ophthalmology Inzendingskosten

Survey of Ophthalmology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Survey of Ophthalmology is $4770


Survey of Ophthalmology Oproep tot indienen van papers

Survey of Ophthalmology Oproep tot indienen van papers : Survey of Ophthalmology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Survey of Ophthalmology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Survey of Ophthalmology Auteur Richtlijnen

Survey of Ophthalmology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Survey of Ophthalmology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Survey of Ophthalmology

Publiceren in Survey of Ophthalmology omvat de volgende stappen:

 1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
 2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Survey of Ophthalmology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
 3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Survey of Ophthalmology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
 4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
 5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
 6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
 7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Survey of Ophthalmology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
 8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Survey of Ophthalmology Veelgestelde Vragen

is Survey of Ophthalmology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Survey of Ophthalmology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Survey of Ophthalmology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Survey of Ophthalmology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Survey of Ophthalmology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Survey of Ophthalmology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Survey of Ophthalmology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Survey of Ophthalmology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Survey of Ophthalmology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Survey of Ophthalmology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.