Cell Death Discovery Impactfactor, Indexering, Ranking

Cell Death Discovery is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Neuroscience. Nature Publishing is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. en de afgekorte vorm hiervan is Cell Death Discov.


Cell Death Discovery Doelen & Scope

 

Cell Death Discovery is a multidisciplinary, international, online-only, open access journal, dedicated to publishing research at the intersection of medicine with biochemistry, pharmacology, immunology, cell biology and cell death, provided it is scientifically sound. The unrestricted access to research findings in Cell Death Discovery will foster a dynamic and highly productive dialogue between basic scientists and clinicians, as well as researchers in industry with a focus on cancer, neurobiology and inflammation research. As an official journal of the Cell Death Differentiation Association (ADMC), Cell Death Discovery will build upon the success of Cell Death & Differentiation and Cell Death & Disease in publishing important peer-reviewed original research, timely reviews and editorial commentary. Cell Death Discovery is committed to increasing the reproducibility of research. To this end, in conjunction with its sister journals Cell Death & Differentiation and Cell Death & Disease, Cell Death Discovery provides a unique forum for scientists as well as clinicians and members of the pharmaceutical and biotechnical industry. It is committed to the rapid publication of high quality original papers that relate to these subjects, together with topical, usually solicited, reviews, editorial correspondence and occasional commentaries on controversial and scientifically informative issues.


Cell Death Discovery Details


Tijdschrift titel Cell Death Discovery
Afkorting Cell Death Discov
Online ISSN 2058-7716
Hoofdredactie Ivano Amelio, PhD, University of Konstanz, Germany
Onderwerp Neuroscience

Cell Death Discovery Afkorting

Cell Death Discovery Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Cell Death Discovery is Cell Death Discov


Cell Death Discovery Ranking

Cell Death Discovery Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Cell Death Discovery) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Cell Death Discovery is 2036 (2024)


Cell Death Discovery Impactfactor

Cell Death Discovery Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Cell Death Discovery is 6.6 (2024)


Cell Death Discovery SCImago

Cell Death Discovery SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanCell Death Discovery is 1.545


Cell Death Discovery H-index

Cell Death Discovery H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Cell Death Discovery is 49


Cell Death Discovery Indexering

Cell Death Discovery Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Cell Death Discovery De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Cell Death Discovery Redactieraad

Cell Death Discovery Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Cell Death Discovery is Ivano Amelio, PhD, University of Konstanz, Germany


Cell Death Discovery Inzendingskosten

Cell Death Discovery Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Cell Death Discovery is £2090.00, $2590.00, €2290.00


Cell Death Discovery Oproep tot indienen van papers

Cell Death Discovery Oproep tot indienen van papers : Cell Death Discovery nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Cell Death Discovery tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Neuroscience die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Neuroscience.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Cell Death Discovery Auteur Richtlijnen

Cell Death Discovery Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Cell Death Discovery Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Cell Death Discovery

Publiceren in Cell Death Discovery omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Neuroscience.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Cell Death Discovery om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Cell Death Discovery richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Cell Death Discovery normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Cell Death Discovery Veelgestelde Vragen

is Cell Death Discovery tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Cell Death Discovery tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Cell Death Discovery tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Cell Death Discovery tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Cell Death Discovery tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Cell Death Discovery tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Cell Death Discovery tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Cell Death Discovery tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Cell Death Discovery a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Cell Death Discovery tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.