Translational Stroke Research Impactfactor, Indexering, Ranking

Translational Stroke Research is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Neuroscience. SAGE is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Translational Stroke Research is 1868-4483 en de afgekorte vorm hiervan is Transl Stroke Res.


Translational Stroke Research Doelen & Scope

Translational Stroke Research covers basic, translational, and clinical studies. The Journal emphasizes novel approaches to help both to understand clinical phenomenon through basic science tools, and to translate basic science discoveries into the development of new strategies for the prevention, assessment, treatment, and enhancement of central nervous system repair after stroke and other forms of neurotrauma.

Translational Stroke Research focuses on translational research and is relevant to both basic scientists and physicians, including but not restricted to neuroscientists, vascular biologists, neurologists, neuroimagers, and neurosurgeons


Translational Stroke Research Details


Tijdschrift titel Translational Stroke Research
Afkorting Transl Stroke Res
ISSN afdrukken 1868-4483
Online ISSN 1868-601X
Hoofdredactie John H Zhang
Onderwerp Neuroscience

Translational Stroke Research Afkorting

Translational Stroke Research Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Translational Stroke Research is Transl Stroke Res


Translational Stroke Research Ranking

Translational Stroke Research Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Translational Stroke Research) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Translational Stroke Research is 2069 (2024)


Translational Stroke Research Impactfactor

Translational Stroke Research Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Translational Stroke Research is 6.9 (2024)


Translational Stroke Research SCImago

Translational Stroke Research SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanTranslational Stroke Research is 1.530


Translational Stroke Research H-index

Translational Stroke Research H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Translational Stroke Research is 72


Translational Stroke Research Indexering

Translational Stroke Research Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Translational Stroke Research De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Translational Stroke Research Redactieraad

Translational Stroke Research Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Translational Stroke Research is John H Zhang


Translational Stroke Research Inzendingskosten

Translational Stroke Research Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Translational Stroke Research is £3590.00/$5290.00/€4090.00


Translational Stroke Research Oproep tot indienen van papers

Translational Stroke Research Oproep tot indienen van papers : Translational Stroke Research nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Translational Stroke Research tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Neuroscience die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Neuroscience.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Translational Stroke Research Auteur Richtlijnen

Translational Stroke Research Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Translational Stroke Research Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Translational Stroke Research

Publiceren in Translational Stroke Research omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Neuroscience.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Translational Stroke Research om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Translational Stroke Research richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Translational Stroke Research normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Translational Stroke Research Veelgestelde Vragen

is Translational Stroke Research tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Translational Stroke Research tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Translational Stroke Research tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Translational Stroke Research tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Translational Stroke Research tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Translational Stroke Research tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Translational Stroke Research tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Translational Stroke Research tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Translational Stroke Research a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Translational Stroke Research tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.