Fluids and Barriers of the CNS Impactfactor, Indexering, RankingFluids and Barriers of the CNS is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Neuroscience. BioMed Central is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Fluids and Barriers of the CNS is 2045-8118 en de afgekorte vorm hiervan is Fluids Barriers CNS.


Fluids and Barriers of the CNS Doelen & Scope

Fluids and Barriers of the CNS is an open access, peer-reviewed journal that considers manuscripts on all CNS fluids and barrier systems in health and disease. Homeostatic maintenance of the internal environment of the nervous system through normal functioning of brain fluids and barriers is vital for health of the organism. The cerebrospinal fluid (CSF), its composition, circulation and absorption, has multiple roles in both normal and abnormal brain function and is closely associated with the parenchymal interstitial fluid and the neurovascular unit at the blood-brain barrier. The CNS fluids and barrier systems including the blood-CSF barrier, the blood-brain barrier, the blood-retinal barrier and the blood-nerve barriers, perform functions such as fluid secretion, chemical signalling, physical and chemical buffering, specialised directional transport and facilitation of immune surveillance.


Fluids and Barriers of the CNS Details


Tijdschrift titel Fluids and Barriers of the CNS
Afkorting Fluids Barriers CNS
ISSN afdrukken 2045-8118
Hoofdredactie Lester R Drewes, University of Minnesota, USA
Onderwerp Neuroscience

Fluids and Barriers of the CNS Afkorting

Fluids and Barriers of the CNS Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Fluids and Barriers of the CNS is Fluids Barriers CNS


Fluids and Barriers of the CNS Ranking

Fluids and Barriers of the CNS Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Fluids and Barriers of the CNS) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Fluids and Barriers of the CNS is 1794 (2024)


Fluids and Barriers of the CNS Impactfactor

Fluids and Barriers of the CNS Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Fluids and Barriers of the CNS is 7.5 (2024)


Fluids and Barriers of the CNS SCImago

Fluids and Barriers of the CNS SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanFluids and Barriers of the CNS is 1.657


Fluids and Barriers of the CNS H-index

Fluids and Barriers of the CNS H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Fluids and Barriers of the CNS is 60


Fluids and Barriers of the CNS Indexering

Fluids and Barriers of the CNS Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Fluids and Barriers of the CNS De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Fluids and Barriers of the CNS Redactieraad

Fluids and Barriers of the CNS Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Fluids and Barriers of the CNS is Lester R Drewes, University of Minnesota, USA


Fluids and Barriers of the CNS Inzendingskosten

Fluids and Barriers of the CNS Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Fluids and Barriers of the CNS is £2490.00, $3290.00, €2790.00


Fluids and Barriers of the CNS Oproep tot indienen van papers

Fluids and Barriers of the CNS Oproep tot indienen van papers : Fluids and Barriers of the CNS nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Fluids and Barriers of the CNS tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Neuroscience die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Neuroscience.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Fluids and Barriers of the CNS Auteur Richtlijnen

Fluids and Barriers of the CNS Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Fluids and Barriers of the CNS Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Fluids and Barriers of the CNS

Publiceren in Fluids and Barriers of the CNS omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Neuroscience.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Fluids and Barriers of the CNS om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Fluids and Barriers of the CNS richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Fluids and Barriers of the CNS normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Fluids and Barriers of the CNS Veelgestelde Vragen

is Fluids and Barriers of the CNS tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Fluids and Barriers of the CNS tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Fluids and Barriers of the CNS tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Fluids and Barriers of the CNS tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Fluids and Barriers of the CNS tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Fluids and Barriers of the CNS tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Fluids and Barriers of the CNS tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Fluids and Barriers of the CNS tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Fluids and Barriers of the CNS a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Fluids and Barriers of the CNS tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.