Journal of Psychiatric Research Impactfactor, Indexering, Ranking

Journal of Psychiatric Research is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Neuroscience. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Psychiatric Research is 0022-3956 en de afgekorte vorm hiervan is J Psychiatr Res.


Journal of Psychiatric Research Doelen & Scope

 

Founded in 1961 to report on the latest work in psychiatry and cognate disciplines, the Journal of Psychiatric Research is dedicated to innovative and timely studies of four important areas of research: (1) clinical studies of all disciplines relating to psychiatric illness, as well as normal human behaviour, including biochemical, physiological, genetic, environmental, social, psychological and epidemiological factors; (2) basic studies pertaining to psychiatry in such fields as neuropsychopharmacology, neuroendocrinology, electrophysiology, genetics, experimental psychology and epidemiology; (3) the growing application of clinical laboratory techniques in psychiatry, including imagery and spectroscopy of the brain, molecular biology and computer sciences;


Journal of Psychiatric Research Details


Tijdschrift titel Journal of Psychiatric Research
Afkorting J Psychiatr Res
ISSN afdrukken 0022-3956
Online ISSN 1879-1379
Hoofdredactie Professor Eric Hollander, MD
Onderwerp Neuroscience

Journal of Psychiatric Research Afkorting

Journal of Psychiatric Research Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Psychiatric Research is J Psychiatr Res


Journal of Psychiatric Research Ranking

Journal of Psychiatric Research Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Psychiatric Research) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Psychiatric Research is 1879 (2024)


Journal of Psychiatric Research Impactfactor

Journal of Psychiatric Research Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Psychiatric Research is 4.8 (2024)


Journal of Psychiatric Research SCImago

Journal of Psychiatric Research SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Psychiatric Research is 1.554


Journal of Psychiatric Research H-index

Journal of Psychiatric Research H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Psychiatric Research is 155


Journal of Psychiatric Research Indexering

Journal of Psychiatric Research Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Psychiatric Research De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Psychiatric Research Redactieraad

Journal of Psychiatric Research Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Psychiatric Research is Professor Eric Hollander, MD


Journal of Psychiatric Research Inzendingskosten

Journal of Psychiatric Research Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of Psychiatric Research is $3170


Journal of Psychiatric Research Oproep tot indienen van papers

Journal of Psychiatric Research Oproep tot indienen van papers : Journal of Psychiatric Research nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Psychiatric Research tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Neuroscience die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Neuroscience.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Psychiatric Research Auteur Richtlijnen

Journal of Psychiatric Research Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Psychiatric Research Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Psychiatric Research

Publiceren in Journal of Psychiatric Research omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Neuroscience.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Psychiatric Research om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Psychiatric Research richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Psychiatric Research normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Psychiatric Research Veelgestelde Vragen

is Journal of Psychiatric Research tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Psychiatric Research tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Journal of Psychiatric Research tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Psychiatric Research tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Psychiatric Research tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Psychiatric Research tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Psychiatric Research tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Psychiatric Research tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Psychiatric Research a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Psychiatric Research tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.