Current Opinion in Neurology Impactfactor, Indexering, RankingCurrent Opinion in Neurology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Neuroscience. Wolters Kluwer Medknow is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Current Opinion in Neurology is 1350-7540 en de afgekorte vorm hiervan is Curr Opin Neurol.


Current Opinion in Neurology Doelen & Scope

Current Opinion in Neurology is a highly regarded journal offering insightful editorials and on-the-mark invited reviews; covering key subjects such as cerebrovascular disease, developmental disorders, neuroimaging and demyelinating diseases. Published bimonthly, each issue of Current Opinion in Neurology introduces world-renowned guest editors and internationally recognized academics within the neurology field, delivering a widespread selection of expert assessments on the latest developments from the most recent literature.


Current Opinion in Neurology Details


Tijdschrift titel Current Opinion in Neurology
Afkorting Curr Opin Neurol
ISSN afdrukken 1350-7540
Online ISSN 1473-6551
Hoofdredactie David Eidelberg and Jean-Marc Léger
Onderwerp Neuroscience

Current Opinion in Neurology Afkorting

Current Opinion in Neurology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Current Opinion in Neurology is Curr Opin Neurol


Current Opinion in Neurology Ranking

Current Opinion in Neurology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Current Opinion in Neurology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Current Opinion in Neurology is 1722 (2024)


Current Opinion in Neurology Impactfactor

Current Opinion in Neurology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Current Opinion in Neurology is 4.8 (2024)


Current Opinion in Neurology SCImago

Current Opinion in Neurology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanCurrent Opinion in Neurology is 1.701


Current Opinion in Neurology H-index

Current Opinion in Neurology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Current Opinion in Neurology is 130


Current Opinion in Neurology Indexering

Current Opinion in Neurology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Current Opinion in Neurology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Current Opinion in Neurology Redactieraad

Current Opinion in Neurology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Current Opinion in Neurology is David Eidelberg and Jean-Marc Léger


Current Opinion in Neurology Inzendingskosten

Current Opinion in Neurology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Current Opinion in Neurology is $3,997


Current Opinion in Neurology Oproep tot indienen van papers

Current Opinion in Neurology Oproep tot indienen van papers : Current Opinion in Neurology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Current Opinion in Neurology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Neuroscience die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Neuroscience.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Current Opinion in Neurology Auteur Richtlijnen

Current Opinion in Neurology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Current Opinion in Neurology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Current Opinion in Neurology

Publiceren in Current Opinion in Neurology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Neuroscience.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Current Opinion in Neurology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Current Opinion in Neurology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Current Opinion in Neurology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Current Opinion in Neurology Veelgestelde Vragen

is Current Opinion in Neurology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Current Opinion in Neurology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Current Opinion in Neurology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Current Opinion in Neurology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Current Opinion in Neurology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Current Opinion in Neurology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Current Opinion in Neurology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Current Opinion in Neurology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Current Opinion in Neurology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Current Opinion in Neurology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.