European Journal of Neurology Impactfactor, Indexering, Ranking

European Journal of Neurology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Neuroscience. Wiley Blackwell is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan European Journal of Neurology is 1351-5101 en de afgekorte vorm hiervan is Eur J Neurol.


European Journal of Neurology Doelen & Scope

 

The European Journal of Neurology is the official journal of the European Academy of Neurology and covers all areas of clinical and basic research in neurology, including pre-clinical research of immediate translational value for new potential treatments. Emphasis is placed on major diseases of large clinical and socio-economic importance (dementia, stroke, epilepsy, headache, multiple sclerosis, movement disorders, and infectious diseases).


European Journal of Neurology Details


Tijdschrift titel European Journal of Neurology
Afkorting Eur J Neurol
ISSN afdrukken 1351-5101
Online ISSN 1468-1331
Hoofdredactie Didier Leys
Onderwerp Neuroscience

European Journal of Neurology Afkorting

European Journal of Neurology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van European Journal of Neurology is Eur J Neurol


European Journal of Neurology Ranking

European Journal of Neurology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (European Journal of Neurology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van European Journal of Neurology is 2025 (2024)


European Journal of Neurology Impactfactor

European Journal of Neurology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van European Journal of Neurology is 5.1 (2024)


European Journal of Neurology SCImago

European Journal of Neurology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanEuropean Journal of Neurology is 1.554


European Journal of Neurology Acceptatiepercentage

European Journal of Neurology Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van European Journal of Neurology is 19%


European Journal of Neurology H-index

European Journal of Neurology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van European Journal of Neurology is 138


European Journal of Neurology Indexering

European Journal of Neurology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De European Journal of Neurology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


European Journal of Neurology Redactieraad

European Journal of Neurology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van European Journal of Neurology is Didier Leys


European Journal of Neurology Inzendingskosten

European Journal of Neurology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van European Journal of Neurology is $4,940, £3,290, €4,120


European Journal of Neurology Oproep tot indienen van papers

European Journal of Neurology Oproep tot indienen van papers : European Journal of Neurology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in European Journal of Neurology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Neuroscience die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Neuroscience.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


European Journal of Neurology Auteur Richtlijnen

European Journal of Neurology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor European Journal of Neurology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in European Journal of Neurology

Publiceren in European Journal of Neurology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Neuroscience.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) European Journal of Neurology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de European Journal of Neurology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de European Journal of Neurology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

European Journal of Neurology Veelgestelde Vragen

is European Journal of Neurology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de European Journal of Neurology tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is European Journal of Neurology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de European Journal of Neurology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is European Journal of Neurology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de European Journal of Neurology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is European Journal of Neurology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de European Journal of Neurology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is European Journal of Neurology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, European Journal of Neurology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.