NPG Asia Materials Impactfactor, Indexering, Ranking

NPG Asia Materials is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Physics and Astronomy. Nature Publishing is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan NPG Asia Materials is 1884-4049 en de afgekorte vorm hiervan is NPG Asia Mater.


NPG Asia Materials Doelen & Scope

NPG Asia Materials is an open access, international journal publishing peer-reviewed review and primary research articles that cover all aspects of the materials sciences. The journal is global in outlook and reach and its base in the Asia-Pacific reflects the substantial — and increasing — output of materials research from the region.

NPG Asia Materials is aimed at an audience of scientists and researchers across the full spectrum of materials research, and publishes articles from the physical and chemical sciences, biotechnology and nanotechnology. The journal welcomes high-quality review and research articles from the most rapidly advancing fields that lie at the borders between materials science and engineering and the classical disciplines of physics, chemistry and biology.

The journal features both theoretical and experimental aspects of research in the following areas related to materials science:

 • Biomaterials and biosensors
 • Electronic, magnetic and superconducting materials
 • Energy conversion, catalysis and separation
 • Inorganic, composite and hybrid materials
 • Metals and alloys
 • Nanomaterials
 • Optics, photonics and optoelectronics
 • Organic, carbon-based and soft materials
 • Theory, modelling and simulations

NPG Asia Materials Details


Tijdschrift titel NPG Asia Materials
Afkorting NPG Asia Mater
ISSN afdrukken 1884-4049
Online ISSN 1884-4057
Hoofdredactie Martin Vacha
Onderwerp Physics and Astronomy

NPG Asia Materials Afkorting

NPG Asia Materials Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van NPG Asia Materials is NPG Asia Mater


NPG Asia Materials Ranking

NPG Asia Materials Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (NPG Asia Materials) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van NPG Asia Materials is 885 (2024)


NPG Asia Materials Impactfactor

NPG Asia Materials Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van NPG Asia Materials is 9.7 (2024)


NPG Asia Materials SCImago

NPG Asia Materials SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanNPG Asia Materials is 2.501


NPG Asia Materials H-index

NPG Asia Materials H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van NPG Asia Materials is 100


NPG Asia Materials Indexering

NPG Asia Materials Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De NPG Asia Materials De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


NPG Asia Materials Redactieraad

NPG Asia Materials Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van NPG Asia Materials is Martin Vacha


NPG Asia Materials Inzendingskosten

NPG Asia Materials Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van NPG Asia Materials is £3090.00/$4490.00/€3690.00


NPG Asia Materials Oproep tot indienen van papers

NPG Asia Materials Oproep tot indienen van papers : NPG Asia Materials nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in NPG Asia Materials tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Physics and Astronomy die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Physics and Astronomy.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


NPG Asia Materials Auteur Richtlijnen

NPG Asia Materials Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor NPG Asia Materials Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in NPG Asia Materials

Publiceren in NPG Asia Materials omvat de volgende stappen:

 1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Physics and Astronomy.
 2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) NPG Asia Materials om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
 3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de NPG Asia Materials richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
 4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
 5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
 6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
 7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de NPG Asia Materials normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
 8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

NPG Asia Materials Veelgestelde Vragen

is NPG Asia Materials tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de NPG Asia Materials tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is NPG Asia Materials tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de NPG Asia Materials tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is NPG Asia Materials tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de NPG Asia Materials tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is NPG Asia Materials tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de NPG Asia Materials tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is NPG Asia Materials a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, NPG Asia Materials tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.