AIDS Patient Care and STDs Impactfactor, Indexering, Ranking

AIDS Patient Care and STDs is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Mary Ann Liebert is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan AIDS Patient Care and STDs is 1087-2914 en de afgekorte vorm hiervan is AIDS Patient Care STDS.


AIDS Patient Care and STDs Doelen & Scope

AIDS Patient Care and STDs is the foremost journal providing the latest developments and research in diagnostics and therapeutics designed to prolong the lifespan and improve quality of life for HIV/AIDS patients. The Journal delivers cutting-edge clinical, basic science, sociologic, and behavior-based investigations in HIV/AIDS and other sexually transmitted infections. Clinical trials, quantitative and qualitative analyses of pilot studies, comprehensive reviews, and case reports are presented from leading experts and scientists around the world.

AIDS Patient Care and STDs coverage includes:

 • Prominent AIDS medications, therapies, and antiretroviral agents
 • HIV/AIDS-related diseases, infections, and complications
 • Challenges of medication adherence
 • Current prevention techniques for HIV
 • The latest news and developments on other STDs
 • Treatment/prevention options, including pre- and post-exposure prophylaxis

AIDS Patient Care and STDs Details


Tijdschrift titel AIDS Patient Care and STDs
Afkorting AIDS Patient Care STDS
ISSN afdrukken 1087-2914
Online ISSN 1557-7449
Hoofdredactie Jeffrey Laurence
Onderwerp Medicine

AIDS Patient Care and STDs Afkorting

AIDS Patient Care and STDs Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van AIDS Patient Care and STDs is AIDS Patient Care STDS


AIDS Patient Care and STDs Ranking

AIDS Patient Care and STDs Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (AIDS Patient Care and STDs) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van AIDS Patient Care and STDs is 1831 (2024)


AIDS Patient Care and STDs Impactfactor

AIDS Patient Care and STDs Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van AIDS Patient Care and STDs is 4.9 (2024)


AIDS Patient Care and STDs SCImago

AIDS Patient Care and STDs SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanAIDS Patient Care and STDs is 1.638


AIDS Patient Care and STDs H-index

AIDS Patient Care and STDs H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van AIDS Patient Care and STDs is 91


AIDS Patient Care and STDs Indexering

AIDS Patient Care and STDs Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De AIDS Patient Care and STDs De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


AIDS Patient Care and STDs Redactieraad

AIDS Patient Care and STDs Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van AIDS Patient Care and STDs is Jeffrey Laurence


AIDS Patient Care and STDs Oproep tot indienen van papers

AIDS Patient Care and STDs Oproep tot indienen van papers : AIDS Patient Care and STDs nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in AIDS Patient Care and STDs tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


AIDS Patient Care and STDs Auteur Richtlijnen

AIDS Patient Care and STDs Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor AIDS Patient Care and STDs Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in AIDS Patient Care and STDs

Publiceren in AIDS Patient Care and STDs omvat de volgende stappen:

 1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
 2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) AIDS Patient Care and STDs om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
 3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de AIDS Patient Care and STDs richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
 4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
 5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
 6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
 7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de AIDS Patient Care and STDs normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
 8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

AIDS Patient Care and STDs Veelgestelde Vragen

is AIDS Patient Care and STDs tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de AIDS Patient Care and STDs tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is AIDS Patient Care and STDs tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de AIDS Patient Care and STDs tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is AIDS Patient Care and STDs tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de AIDS Patient Care and STDs tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is AIDS Patient Care and STDs tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de AIDS Patient Care and STDs tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is AIDS Patient Care and STDs a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, AIDS Patient Care and STDs tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.