Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Impactfactor, Indexering, RankingAlzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. John Wiley and Sons is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. en de afgekorte vorm hiervan is Alzheimers Dement.


Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Doelen & Scope

Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions (TRCI) is an open access journal seeking to bridge the full scope of explorations between basic research on drug discovery and clinical studies for all forms of dementia and Alzheimer's Disease. TRCI accelerates the conversion of abstract facts into practical knowledge of dementia and Alzheimer's Disease: specifically, to translate what is learned at the bench into bedside applications. TRCI is also interested in Clinical Trials. For more information, read the Editor-in-Chief’s strategic vision and expanded guidelines for manuscript submissions here. Review our Author Guidelines and submit your manuscript to TRCI.


Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Details


Tijdschrift titel Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions
Afkorting Alzheimers Dement
Online ISSN 2352-8737
Hoofdredactie Barry D. Greenberg
Onderwerp Medicine

Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Afkorting

Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions is Alzheimers Dement


Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Ranking

Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions is 1565 (2024)


Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Impactfactor

Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions is 4.8 (2024)


Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions SCImago

Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanAlzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions is 1.800


Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Acceptatiepercentage

Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions is 64%


Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions H-index

Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions is 49


Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Indexering

Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Redactieraad

Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions is Barry D. Greenberg


Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Inzendingskosten

Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions is For Non Member $2,310 USD / £1,680 GBP / €1,890 EUR, Society Members: $1,155 USD / £840 GBP / €945 EUR


Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Oproep tot indienen van papers

Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Oproep tot indienen van papers : Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Auteur Richtlijnen

Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions

Publiceren in Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions Veelgestelde Vragen

is Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Alzheimers and Dementia Translational Research and Clinical Interventions tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.