Antioxidants and Redox Signaling Impactfactor, Indexering, RankingAntioxidants and Redox Signaling is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Mary Ann Liebert is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Antioxidants and Redox Signaling is 1523-0864 en de afgekorte vorm hiervan is Antioxid Redox Signal.


Antioxidants and Redox Signaling Doelen & Scope

Antioxidants & Redox Signaling (ARS) is the leading peer-reviewed journal dedicated to understanding the vital impact of oxygen and oxidation-reduction (redox) processes on human health and disease. The Journal explores key issues in genetic, pharmaceutical, and nutritional redox-based therapeutics. Cutting-edge research focuses on structural biology, stem cells, regenerative medicine, epigenetics, imaging, clinical outcomes, and preventive and therapeutic nutrition, among other areas.


Antioxidants and Redox Signaling Details


Tijdschrift titel Antioxidants and Redox Signaling
Afkorting Antioxid Redox Signal
ISSN afdrukken 1523-0864
Online ISSN 1557-7716
Hoofdredactie Chandan K. Sen
Onderwerp Medicine

Antioxidants and Redox Signaling Afkorting

Antioxidants and Redox Signaling Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Antioxidants and Redox Signaling is Antioxid Redox Signal


Antioxidants and Redox Signaling Ranking

Antioxidants and Redox Signaling Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Antioxidants and Redox Signaling) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Antioxidants and Redox Signaling is 1713 (2024)


Antioxidants and Redox Signaling Impactfactor

Antioxidants and Redox Signaling Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Antioxidants and Redox Signaling is 6.6 (2024)


Antioxidants and Redox Signaling SCImago

Antioxidants and Redox Signaling SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanAntioxidants and Redox Signaling is 1.706


Antioxidants and Redox Signaling H-index

Antioxidants and Redox Signaling H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Antioxidants and Redox Signaling is 217


Antioxidants and Redox Signaling Indexering

Antioxidants and Redox Signaling Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Antioxidants and Redox Signaling De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Antioxidants and Redox Signaling Redactieraad

Antioxidants and Redox Signaling Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Antioxidants and Redox Signaling is Chandan K. Sen


Antioxidants and Redox Signaling Inzendingskosten

Antioxidants and Redox Signaling Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Antioxidants and Redox Signaling is $4,000 USD


Antioxidants and Redox Signaling Oproep tot indienen van papers

Antioxidants and Redox Signaling Oproep tot indienen van papers : Antioxidants and Redox Signaling nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Antioxidants and Redox Signaling tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Antioxidants and Redox Signaling Auteur Richtlijnen

Antioxidants and Redox Signaling Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Antioxidants and Redox Signaling Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Antioxidants and Redox Signaling

Publiceren in Antioxidants and Redox Signaling omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Antioxidants and Redox Signaling om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Antioxidants and Redox Signaling richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Antioxidants and Redox Signaling normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Antioxidants and Redox Signaling Veelgestelde Vragen

is Antioxidants and Redox Signaling tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Antioxidants and Redox Signaling tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Antioxidants and Redox Signaling tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Antioxidants and Redox Signaling tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Antioxidants and Redox Signaling tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Antioxidants and Redox Signaling tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Antioxidants and Redox Signaling tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Antioxidants and Redox Signaling tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Antioxidants and Redox Signaling a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Antioxidants and Redox Signaling tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.