Contraception Impactfactor, Indexering, Ranking



Contraception is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Contraception is 0010-7824 en de afgekorte vorm hiervan is Contraception.


Contraception Doelen & Scope

Contraception has an open access companion journal Contraception: X which has the same aims and scope, editorial board and peer-review process. To submit to Contraception: X visit https://www.editorialmanager.com/conx/default.aspx

The journal Contraception wishes to advance reproductive health through the rapid publication of the best and most interesting new scholarship regarding contraception and related fields such as abortion. The journal welcomes manuscripts from investigators working in the laboratory, clinical and social sciences, as well as public health and health professions education.


Contraception Details


Tijdschrift titel Contraception
Afkorting Contraception
ISSN afdrukken 0010-7824
Online ISSN 1879-0518
Hoofdredactie Carolyn Westhoff
Onderwerp Medicine

Contraception Afkorting

Contraception Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Contraception is Contraception


Contraception Ranking

Contraception Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Contraception) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Contraception is 1674 (2024)


Contraception Impactfactor

Contraception Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Contraception is 2.9 (2024)


Contraception SCImago

Contraception SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanContraception is 1.728


Contraception H-index

Contraception H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Contraception is 110


Contraception Indexering

Contraception Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Contraception De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Contraception Redactieraad

Contraception Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Contraception is Carolyn Westhoff


Contraception Inzendingskosten

Contraception Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Contraception is $3400


Contraception Oproep tot indienen van papers

Contraception Oproep tot indienen van papers : Contraception nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Contraception tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Contraception Auteur Richtlijnen

Contraception Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Contraception Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Contraception

Publiceren in Contraception omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Contraception om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Contraception richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Contraception normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Contraception Veelgestelde Vragen

is Contraception tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Contraception tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Contraception tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Contraception tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Contraception tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Contraception tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Contraception tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Contraception tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Contraception a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Contraception tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.