Current Opinion in Psychiatry Impactfactor, Indexering, RankingCurrent Opinion in Psychiatry is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Wolters Kluwer Medknow is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Current Opinion in Psychiatry is 0951-7367 en de afgekorte vorm hiervan is Curr Opin Psychiatry.


Current Opinion in Psychiatry Doelen & Scope

Current Opinion in Psychiatry is an easy-to-digest bimonthly journal covering the most interesting and important advances in the field of psychiatry. Eight sections on mental health disorders including schizophrenia, neurodevelopmental disorders and eating disorders, are presented alongside five area-specific sections, offering an expert evaluation on the most exciting developments in the field.


Current Opinion in Psychiatry Details


Tijdschrift titel Current Opinion in Psychiatry
Afkorting Curr Opin Psychiatry
ISSN afdrukken 0951-7367
Online ISSN 1473-6578
Hoofdredactie Norman Sartorius & David J Kupfer
Onderwerp Medicine

Current Opinion in Psychiatry Afkorting

Current Opinion in Psychiatry Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Current Opinion in Psychiatry is Curr Opin Psychiatry


Current Opinion in Psychiatry Ranking

Current Opinion in Psychiatry Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Current Opinion in Psychiatry) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Current Opinion in Psychiatry is 1542 (2024)


Current Opinion in Psychiatry Impactfactor

Current Opinion in Psychiatry Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Current Opinion in Psychiatry is 6.9 (2024)


Current Opinion in Psychiatry SCImago

Current Opinion in Psychiatry SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanCurrent Opinion in Psychiatry is 1.820


Current Opinion in Psychiatry H-index

Current Opinion in Psychiatry H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Current Opinion in Psychiatry is 101


Current Opinion in Psychiatry Indexering

Current Opinion in Psychiatry Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Current Opinion in Psychiatry De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Current Opinion in Psychiatry Redactieraad

Current Opinion in Psychiatry Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Current Opinion in Psychiatry is Norman Sartorius & David J Kupfer


Current Opinion in Psychiatry Inzendingskosten

Current Opinion in Psychiatry Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Current Opinion in Psychiatry is $4,348


Current Opinion in Psychiatry Oproep tot indienen van papers

Current Opinion in Psychiatry Oproep tot indienen van papers : Current Opinion in Psychiatry nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Current Opinion in Psychiatry tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Current Opinion in Psychiatry Auteur Richtlijnen

Current Opinion in Psychiatry Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Current Opinion in Psychiatry Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Current Opinion in Psychiatry

Publiceren in Current Opinion in Psychiatry omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Current Opinion in Psychiatry om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Current Opinion in Psychiatry richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Current Opinion in Psychiatry normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Current Opinion in Psychiatry Veelgestelde Vragen

is Current Opinion in Psychiatry tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Current Opinion in Psychiatry tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Current Opinion in Psychiatry tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Current Opinion in Psychiatry tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Current Opinion in Psychiatry tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Current Opinion in Psychiatry tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Current Opinion in Psychiatry tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Current Opinion in Psychiatry tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Current Opinion in Psychiatry a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Current Opinion in Psychiatry tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.