Disability and Health Journal Impactfactor, Indexering, Ranking

Disability and Health Journal is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Disability and Health Journal is 1936-6574 en de afgekorte vorm hiervan is Disabil Health J.


Disability and Health Journal Doelen & Scope

Disability and Health Journal is a scientific, scholarly, and multidisciplinary journal for reporting original contributions that advance knowledge in disability and health. Topics may be related to global healthquality of life, and specific health conditions as they relate to disability. Such contributions include:
• Reports of empirical research on the characteristics of persons with disabilities, environment, health outcomes, and determinants of health
• Reports of empirical research on the Systematic or other evidence-based reviews and tightly conceived theoretical interpretations of research literature
• Reports of empirical research on the Evaluative research on new interventions, technologies, and programs
• Reports of empirical research on the Reports on issues or policies affecting the health and/or quality of life for persons with disabilities, using a scientific base.

Disability and Health Journal describes and analyzes health and health related states using conceptual frameworks, including the international classification of functioning, disability and health. The Journal provides a forum for peer reviewed articles that identify, evaluate and promote existing and emerging models of healthcare delivery and/or health promotion which contribute to the improvements of health across the lifespan.
 


Disability and Health Journal Details


Tijdschrift titel Disability and Health Journal
Afkorting Disabil Health J
ISSN afdrukken 1936-6574
Online ISSN 1876-7583
Hoofdredactie Margaret A Turk
Onderwerp Medicine

Disability and Health Journal Afkorting

Disability and Health Journal Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Disability and Health Journal is Disabil Health J


Disability and Health Journal Ranking

Disability and Health Journal Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Disability and Health Journal) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Disability and Health Journal is 1843 (2024)


Disability and Health Journal Impactfactor

Disability and Health Journal Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Disability and Health Journal is 4.5 (2024)


Disability and Health Journal SCImago

Disability and Health Journal SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanDisability and Health Journal is 1.635


Disability and Health Journal H-index

Disability and Health Journal H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Disability and Health Journal is 48


Disability and Health Journal Indexering

Disability and Health Journal Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Disability and Health Journal De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Disability and Health Journal Redactieraad

Disability and Health Journal Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Disability and Health Journal is Margaret A Turk


Disability and Health Journal Inzendingskosten

Disability and Health Journal Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Disability and Health Journal is $4000


Disability and Health Journal Oproep tot indienen van papers

Disability and Health Journal Oproep tot indienen van papers : Disability and Health Journal nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Disability and Health Journal tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Disability and Health Journal Auteur Richtlijnen

Disability and Health Journal Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Disability and Health Journal Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Disability and Health Journal

Publiceren in Disability and Health Journal omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Disability and Health Journal om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Disability and Health Journal richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Disability and Health Journal normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Disability and Health Journal Veelgestelde Vragen

is Disability and Health Journal tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Disability and Health Journal tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Disability and Health Journal tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Disability and Health Journal tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Disability and Health Journal tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Disability and Health Journal tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Disability and Health Journal tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Disability and Health Journal tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Disability and Health Journal a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Disability and Health Journal tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.