European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Impactfactor, Indexering, Ranking

European Heart Journal Acute Cardiovascular Care is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Oxford University Press is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan European Heart Journal Acute Cardiovascular Care is 2048-8726 en de afgekorte vorm hiervan is Eur Heart J Acute Cardiovasc Care.


European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Doelen & Scope

 

European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care publishes high quality peer-reviewed material, both clinical and scientific, on all aspects of acute cardiac care such as acute coronary syndromes, cardiogenic shock, cardiac arrest, cardiac arrhythmias and acute heart failure. It offers a unique integrative approach combining the expertise of the different subspecialties of cardiology, emergency and intensive care medicine in the management of patients with acute cardiovascular syndromes. The journal includes articles that discuss interdisciplinary daily clinical practice, with space also dedicated to educational materials such as reviews, clinical case discussions, practical tips & tricks, how-to articles.


European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Details


Tijdschrift titel European Heart Journal Acute Cardiovascular Care
Afkorting Eur Heart J Acute Cardiovasc Care
ISSN afdrukken 2048-8726
Online ISSN 2048-8734
Hoofdredactie Dr. Pascal Vranckx
Onderwerp Medicine

European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Afkorting

European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van European Heart Journal Acute Cardiovascular Care is Eur Heart J Acute Cardiovasc Care


European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Ranking

European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (European Heart Journal Acute Cardiovascular Care) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van European Heart Journal Acute Cardiovascular Care is 2074 (2024)


European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Impactfactor

European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van European Heart Journal Acute Cardiovascular Care is 4.1 (2024)


European Heart Journal Acute Cardiovascular Care SCImago

European Heart Journal Acute Cardiovascular Care SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanEuropean Heart Journal Acute Cardiovascular Care is 1.527


European Heart Journal Acute Cardiovascular Care H-index

European Heart Journal Acute Cardiovascular Care H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van European Heart Journal Acute Cardiovascular Care is 45


European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Indexering

European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De European Heart Journal Acute Cardiovascular Care De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Redactieraad

European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van European Heart Journal Acute Cardiovascular Care is Dr. Pascal Vranckx


European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Inzendingskosten

European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van European Heart Journal Acute Cardiovascular Care is 3194.84 USD


European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Oproep tot indienen van papers

European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Oproep tot indienen van papers : European Heart Journal Acute Cardiovascular Care nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in European Heart Journal Acute Cardiovascular Care tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Auteur Richtlijnen

European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in European Heart Journal Acute Cardiovascular Care

Publiceren in European Heart Journal Acute Cardiovascular Care omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) European Heart Journal Acute Cardiovascular Care om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de European Heart Journal Acute Cardiovascular Care richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de European Heart Journal Acute Cardiovascular Care normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

European Heart Journal Acute Cardiovascular Care Veelgestelde Vragen

is European Heart Journal Acute Cardiovascular Care tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de European Heart Journal Acute Cardiovascular Care tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is European Heart Journal Acute Cardiovascular Care tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de European Heart Journal Acute Cardiovascular Care tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is European Heart Journal Acute Cardiovascular Care tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de European Heart Journal Acute Cardiovascular Care tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is European Heart Journal Acute Cardiovascular Care tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de European Heart Journal Acute Cardiovascular Care tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is European Heart Journal Acute Cardiovascular Care a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, European Heart Journal Acute Cardiovascular Care tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.