European Journal of Endocrinology Impactfactor, Indexering, Ranking

European Journal of Endocrinology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Oxford University Press is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan European Journal of Endocrinology is 0804-4643 en de afgekorte vorm hiervan is Eur J Endocrinol.


European Journal of Endocrinology Doelen & Scope

 

European Journal of Endocrinology is the official journal of the European Society of Endocrinology. Its predecessor journal is Acta Endocrinologica. The journal publishes high-quality original clinical and translational research papers and reviews in paediatric and adult endocrinology, as well as clinical practice guidelines, position statements and debates. Case reports will only be considered if they represent exceptional insights or advances in clinical endocrinology. Topics covered include, but are not limited to, Adrenal and Steroid, Bone and Mineral Metabolism, Hormones and Cancer, Pituitary and Hypothalamus, Thyroid and Reproduction. In the field of Diabetes, Obesity and Metabolism we welcome manuscripts addressing endocrine mechanisms of disease and its complications, management of obesity/diabetes in the context of other endocrine conditions, or aspects of complex disease management. Reports may encompass natural history studies, mechanistic studies, or clinical trials. Equal consideration is given to all manuscripts in English from any country.


European Journal of Endocrinology Details


Tijdschrift titel European Journal of Endocrinology
Afkorting Eur J Endocrinol
ISSN afdrukken 0804-4643
Online ISSN 1479-683X
Hoofdredactie Wiebke Arlt
Onderwerp Medicine

European Journal of Endocrinology Afkorting

European Journal of Endocrinology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van European Journal of Endocrinology is Eur J Endocrinol


European Journal of Endocrinology Ranking

European Journal of Endocrinology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (European Journal of Endocrinology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van European Journal of Endocrinology is 2129 (2024)


European Journal of Endocrinology Impactfactor

European Journal of Endocrinology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van European Journal of Endocrinology is 5.8 (2024)


European Journal of Endocrinology SCImago

European Journal of Endocrinology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanEuropean Journal of Endocrinology is 1.502


European Journal of Endocrinology H-index

European Journal of Endocrinology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van European Journal of Endocrinology is 166


European Journal of Endocrinology Indexering

European Journal of Endocrinology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De European Journal of Endocrinology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


European Journal of Endocrinology Redactieraad

European Journal of Endocrinology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van European Journal of Endocrinology is Wiebke Arlt


European Journal of Endocrinology Inzendingskosten

European Journal of Endocrinology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van European Journal of Endocrinology is 3617.12 UAS


European Journal of Endocrinology Oproep tot indienen van papers

European Journal of Endocrinology Oproep tot indienen van papers : European Journal of Endocrinology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in European Journal of Endocrinology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


European Journal of Endocrinology Auteur Richtlijnen

European Journal of Endocrinology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor European Journal of Endocrinology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in European Journal of Endocrinology

Publiceren in European Journal of Endocrinology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) European Journal of Endocrinology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de European Journal of Endocrinology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de European Journal of Endocrinology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

European Journal of Endocrinology Veelgestelde Vragen

is European Journal of Endocrinology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de European Journal of Endocrinology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is European Journal of Endocrinology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de European Journal of Endocrinology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is European Journal of Endocrinology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de European Journal of Endocrinology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is European Journal of Endocrinology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de European Journal of Endocrinology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is European Journal of Endocrinology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, European Journal of Endocrinology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.