Free Radical Biology and Medicine Impactfactor, Indexering, Ranking

Free Radical Biology and Medicine is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Free Radical Biology and Medicine is 0891-5849 en de afgekorte vorm hiervan is Free Radic Biol Med.


Free Radical Biology and Medicine Doelen & Scope

Free Radical Biology and Medicine is the premier forum for publishing groundbreaking research in the redox biology of both health and disease. We focus on signal transduction and redox signaling; oxidative stress; reductive stress; redox stress; nitrosative stress; aging and age-related diseases; redox biology in skeletal and cardiac muscle, exercise science, and sports medicine; metabolic regulation and metabolic diseases; mitochondrial function and signaling; homeostatic mechanisms and adaptive responses; redox chemistry and mechanisms; materials and nanomaterials; non-thermal plasmas; microorganisms, fungi, plants, insects, animals, and humans; and antioxidant enzymes, pathways, and networks. We welcome both full-length and short Research Communications, Hypothesis Papers, Reviews, Mini Reviews, Graphical Reviews, and Critical Methods Papers. Free Radical Biology and Medicine also commissions themed Special Issues aimed at highlighting recent advances in both basic and clinical fields, with a particular focus on mechanisms underlying altered metabolism and redox signaling.


Free Radical Biology and Medicine Details


Tijdschrift titel Free Radical Biology and Medicine
Afkorting Free Radic Biol Med
ISSN afdrukken 0891-5849
Online ISSN 1873-4596
Hoofdredactie Kelvin J. A. Davies
Onderwerp Medicine

Free Radical Biology and Medicine Afkorting

Free Radical Biology and Medicine Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Free Radical Biology and Medicine is Free Radic Biol Med


Free Radical Biology and Medicine Ranking

Free Radical Biology and Medicine Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Free Radical Biology and Medicine) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Free Radical Biology and Medicine is 1869 (2024)


Free Radical Biology and Medicine Impactfactor

Free Radical Biology and Medicine Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Free Radical Biology and Medicine is 7.4 (2024)


Free Radical Biology and Medicine SCImago

Free Radical Biology and Medicine SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanFree Radical Biology and Medicine is 1.625


Free Radical Biology and Medicine H-index

Free Radical Biology and Medicine H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Free Radical Biology and Medicine is 289


Free Radical Biology and Medicine Indexering

Free Radical Biology and Medicine Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Free Radical Biology and Medicine De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Free Radical Biology and Medicine Redactieraad

Free Radical Biology and Medicine Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Free Radical Biology and Medicine is Kelvin J. A. Davies


Free Radical Biology and Medicine Inzendingskosten

Free Radical Biology and Medicine Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Free Radical Biology and Medicine is $3740


Free Radical Biology and Medicine Oproep tot indienen van papers

Free Radical Biology and Medicine Oproep tot indienen van papers : Free Radical Biology and Medicine nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Free Radical Biology and Medicine tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Free Radical Biology and Medicine Auteur Richtlijnen

Free Radical Biology and Medicine Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Free Radical Biology and Medicine Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Free Radical Biology and Medicine

Publiceren in Free Radical Biology and Medicine omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Free Radical Biology and Medicine om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Free Radical Biology and Medicine richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Free Radical Biology and Medicine normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Free Radical Biology and Medicine Veelgestelde Vragen

is Free Radical Biology and Medicine tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Free Radical Biology and Medicine tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Free Radical Biology and Medicine tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Free Radical Biology and Medicine tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Free Radical Biology and Medicine tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Free Radical Biology and Medicine tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Free Radical Biology and Medicine tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Free Radical Biology and Medicine tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Free Radical Biology and Medicine a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Free Radical Biology and Medicine tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.