Health Education and Behavior Impactfactor, Indexering, Ranking

Health Education and Behavior is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. SAGE is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Health Education and Behavior is 1090-1981 en de afgekorte vorm hiervan is Health Educ Behav.


Health Education and Behavior Doelen & Scope

Health Education & Behavior is an official publication of the Society for Public Health Education (SOPHE). The journal publishes authoritative empirical research and commentary on critical health issues of interest to a broad range of professionals whose work involves understanding factors associated with health behavior and evidence-based social and behavioral strategies to improve health status. The journal audience consists primarily of researchers and practitioners in health behavior and health education. Typical manuscripts published in the journal include empirical research using qualitative or quantitative methods; formative, process, and outcome evaluations; and literature reviews. Each manuscript submitted is expected to include implications for theory, policy, and/or practice in the discussion section. If a study assesses an intervention, a description of the intervention should be included in the methods section of the manuscript.


Health Education and Behavior Details


Tijdschrift titel Health Education and Behavior
Afkorting Health Educ Behav
ISSN afdrukken 1090-1981
Online ISSN 1552-6127
Hoofdredactie Jesus Ramirez-Valles
Onderwerp Medicine

Health Education and Behavior Afkorting

Health Education and Behavior Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Health Education and Behavior is Health Educ Behav


Health Education and Behavior Ranking

Health Education and Behavior Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Health Education and Behavior) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Health Education and Behavior is 1805 (2024)


Health Education and Behavior Impactfactor

Health Education and Behavior Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Health Education and Behavior is 4.2 (2024)


Health Education and Behavior SCImago

Health Education and Behavior SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanHealth Education and Behavior is 1.650


Health Education and Behavior H-index

Health Education and Behavior H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Health Education and Behavior is 103


Health Education and Behavior Indexering

Health Education and Behavior Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Health Education and Behavior De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Health Education and Behavior Redactieraad

Health Education and Behavior Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Health Education and Behavior is Jesus Ramirez-Valles


Health Education and Behavior Inzendingskosten

Health Education and Behavior Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Health Education and Behavior is 3750 USD, 2750 GBP


Health Education and Behavior Oproep tot indienen van papers

Health Education and Behavior Oproep tot indienen van papers : Health Education and Behavior nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Health Education and Behavior tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Health Education and Behavior Auteur Richtlijnen

Health Education and Behavior Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Health Education and Behavior Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Health Education and Behavior

Publiceren in Health Education and Behavior omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Health Education and Behavior om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Health Education and Behavior richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Health Education and Behavior normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Health Education and Behavior Veelgestelde Vragen

is Health Education and Behavior tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Health Education and Behavior tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Health Education and Behavior tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Health Education and Behavior tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Health Education and Behavior tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Health Education and Behavior tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Health Education and Behavior tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Health Education and Behavior tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Health Education and Behavior a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Health Education and Behavior tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.