Human Reproduction Impactfactor, Indexering, RankingHuman Reproduction is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Oxford University Press is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Human Reproduction is 0268-1161 en de afgekorte vorm hiervan is Hum Reprod.


Human Reproduction Doelen & Scope

Human Reproduction features full-length, peer-reviewed papers reporting original research, concise clinical case reports, as well as opinions and debates on topical issues. Papers published cover the clinical science and medical aspects of reproductive physiology, pathology and endocrinology; including andrology, gonad function, gametogenesis, fertilization, embryo development, implantation, early pregnancy, genetics, genetic diagnosis, oncology, infectious disease, surgery, contraception, infertility treatment, psychology, ethics and social issues.


Human Reproduction Details


Tijdschrift titel Human Reproduction
Afkorting Hum Reprod
ISSN afdrukken 0268-1161
Online ISSN 1460-2350
Hoofdredactie C B Lambalk
Onderwerp Medicine

Human Reproduction Afkorting

Human Reproduction Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Human Reproduction is Hum Reprod


Human Reproduction Ranking

Human Reproduction Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Human Reproduction) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Human Reproduction is 1704 (2024)


Human Reproduction Impactfactor

Human Reproduction Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Human Reproduction is 6.1 (2024)


Human Reproduction SCImago

Human Reproduction SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanHuman Reproduction is 1.711


Human Reproduction H-index

Human Reproduction H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Human Reproduction is 245


Human Reproduction Indexering

Human Reproduction Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Human Reproduction De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Human Reproduction Redactieraad

Human Reproduction Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Human Reproduction is C B Lambalk


Human Reproduction Inzendingskosten

Human Reproduction Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Human Reproduction is 3902.08 USD


Human Reproduction Oproep tot indienen van papers

Human Reproduction Oproep tot indienen van papers : Human Reproduction nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Human Reproduction tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Human Reproduction Auteur Richtlijnen

Human Reproduction Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Human Reproduction Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Human Reproduction

Publiceren in Human Reproduction omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Human Reproduction om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Human Reproduction richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Human Reproduction normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Human Reproduction Veelgestelde Vragen

is Human Reproduction tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Human Reproduction tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Human Reproduction tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Human Reproduction tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Human Reproduction tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Human Reproduction tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Human Reproduction tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Human Reproduction tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Human Reproduction a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Human Reproduction tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.