Journal of Immunology Impactfactor, Indexering, Ranking

Journal of Immunology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. American Association of Immunologists is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Immunology is 0022-1767 en de afgekorte vorm hiervan is J Immunol.


Journal of Immunology Doelen & Scope

The Journal of Immunology is a biweekly peer-reviewed medical journal that publishes basic and clinical studies in all aspects of immunology. Established in 1916, it changed its name to Journal of Immunology, Virus Research and Experimental Chemotherapy from 1943 to 1949, then returned to the original Journal of Immunology in 1950.

he JI publishes peer-reviewed manuscripts describing novel findings in all areas of experimental immunology, including both basic and clinical studies.

Articles are published in the following sections:

 • Allergy and Other Hypersensitivities
 • Antigen Recognition and Responses
 • Autoimmunity
 • Clinical and Human Immunology
  Manuscripts submitted to the Clinical and Human Immunology section will be reviewed mindful of the limitations in sample size and depth of mechanistic analyses that may be inherent to these types of studies.
 • Immune Regulation
 • Immune System Development
 • Immunogenetics
 • Immunotherapy and Vaccines
 • Infectious Disease and Host Response
 • Innate Immunity and Inflammation
 • Molecular and Structural Immunology
 • Mucosal Immunology
 • Systems Immunology
  Manuscripts submitted to the “Systems Immunology” section should center on analyses of novel large data sets, generated by the authors, which will serve as useful resources for future work in the field. The authors’ informatics analyses should allow them to draw concrete conclusions, supported by the data, about the biology of the system(s) under study. Alternatively, manuscripts may describe a novel method of data analysis, which could be applied to publicly available data sets. The latter type of manuscript must convincingly demonstrate the utility of the new analysis method to reveal novel biological insights about the system(s) under study. However, it is not necessary for either type of manuscript to include definitive mechanistic analysis or experiments beyond those necessary for the acquisition of reproducible and meaningful data sets.

Journal of Immunology Details


Tijdschrift titel Journal of Immunology
Afkorting J Immunol
ISSN afdrukken 0022-1767
Online ISSN 1550-6606
Hoofdredactie Gail A. Bishop
Onderwerp Medicine

Journal of Immunology Afkorting

Journal of Immunology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Immunology is J Immunol


Journal of Immunology Ranking

Journal of Immunology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Immunology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Immunology is 1841 (2024)


Journal of Immunology Impactfactor

Journal of Immunology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Immunology is 4.4 (2024)


Journal of Immunology SCImago

Journal of Immunology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Immunology is 1.636


Journal of Immunology H-index

Journal of Immunology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Immunology is 401


Journal of Immunology Indexering

Journal of Immunology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Immunology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Immunology Redactieraad

Journal of Immunology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Immunology is Gail A. Bishop


Journal of Immunology Inzendingskosten

Journal of Immunology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of Immunology is $2,500


Journal of Immunology Oproep tot indienen van papers

Journal of Immunology Oproep tot indienen van papers : Journal of Immunology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Immunology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Immunology Auteur Richtlijnen

Journal of Immunology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Immunology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Immunology

Publiceren in Journal of Immunology omvat de volgende stappen:

 1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
 2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Immunology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
 3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Immunology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
 4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
 5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
 6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
 7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Immunology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
 8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Immunology Veelgestelde Vragen

is Journal of Immunology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Immunology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Journal of Immunology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Immunology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Immunology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Immunology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Immunology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Immunology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Immunology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Immunology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.