Journal of Leukocyte Biology Impactfactor, Indexering, Ranking

Journal of Leukocyte Biology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Oxford University Press is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Leukocyte Biology is 0741-5400 en de afgekorte vorm hiervan is J Leukoc Biol.


Journal of Leukocyte Biology Doelen & Scope

JLB is an international, peer-reviewed, academic journal published by the Society for Leukocyte Biology (SLB) and Oxford University Press (OUP) for SLB members and the world-wide community of immunobiologists. The journal publishes papers devoted to the exploration of the cellular and molecular biology of all types of leukocytes including granulocytes, mononuclear phagocytes, lymphocytes, NK cells, and other cells involved in host defense. Since basically all cells in the body can interact with leukocytes, JLB also considers articles involving other cells such as epithelial and endothelial cells, fibroblasts, neurons, and other somatic cell types participating in host defense. Studies covering leukocyte development, differentiation, trafficking and effector functions using different in vitro, in situ and in vivo approaches are of particular interest. JLB also publishes clinical, translational, and interdisciplinary studies exploring leukocyte functions in the pathophysiology of immune responses, inflammatory diseases, and cancer. Analysis of extracellular mediators, effector molecules, receptors, signal transduction and genetics are considered relevant. JLB also publishes bioinformatical, mathematical modeling, and big data approaches aimed at understanding leukocyte functions. Research articles, reports, clinical case studies with a focus on leukocyte biology, and reviews that provide novel mechanistic understanding in any of these fields are given priority. Additionally, articles covering technical advances related to state-of-the-art leukocyte research methods and any type of educational material of interest to the world-wide leukocyte biology community are also considered and/or invited.


Journal of Leukocyte Biology Details


Tijdschrift titel Journal of Leukocyte Biology
Afkorting J Leukoc Biol
ISSN afdrukken 0741-5400
Online ISSN 1938-3673
Hoofdredactie Michael Schnoor
Onderwerp Medicine

Journal of Leukocyte Biology Afkorting

Journal of Leukocyte Biology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Leukocyte Biology is J Leukoc Biol


Journal of Leukocyte Biology Ranking

Journal of Leukocyte Biology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Leukocyte Biology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Leukocyte Biology is 1877 (2024)


Journal of Leukocyte Biology Impactfactor

Journal of Leukocyte Biology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Leukocyte Biology is 5.5 (2024)


Journal of Leukocyte Biology SCImago

Journal of Leukocyte Biology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Leukocyte Biology is 1.622


Journal of Leukocyte Biology H-index

Journal of Leukocyte Biology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Leukocyte Biology is 210


Journal of Leukocyte Biology Indexering

Journal of Leukocyte Biology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Leukocyte Biology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Leukocyte Biology Redactieraad

Journal of Leukocyte Biology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Leukocyte Biology is Michael Schnoor


Journal of Leukocyte Biology Inzendingskosten

Journal of Leukocyte Biology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of Leukocyte Biology is 3500 USD


Journal of Leukocyte Biology Oproep tot indienen van papers

Journal of Leukocyte Biology Oproep tot indienen van papers : Journal of Leukocyte Biology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Leukocyte Biology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Leukocyte Biology Auteur Richtlijnen

Journal of Leukocyte Biology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Leukocyte Biology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Leukocyte Biology

Publiceren in Journal of Leukocyte Biology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Leukocyte Biology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Leukocyte Biology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Leukocyte Biology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Leukocyte Biology Veelgestelde Vragen

is Journal of Leukocyte Biology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Leukocyte Biology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Journal of Leukocyte Biology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Leukocyte Biology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Leukocyte Biology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Leukocyte Biology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Leukocyte Biology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Leukocyte Biology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Leukocyte Biology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Leukocyte Biology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.