Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Impactfactor, Indexering, RankingJournals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Oxford University Press is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences is 1079-5006 en de afgekorte vorm hiervan is J Gerontol A Biol Sci Med Sci.


Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Doelen & Scope

 

The Journals of Gerontology were the first journals on aging published in the United States. The tradition of excellence in these peer-reviewed scientific journals, established in 1946, continues today. The Journals of Gerontology Series A publishes within its covers the Journal of Gerontology: Biological Sciences and the Journal of Gerontology: Medical Sciences. Publishes articles on the biological aspects of aging in areas such as biochemistry, biodemography, cellular and molecular biology, comparative and evolutionary biology, endocrinology, exercise sciences, genetics, immunology, morphology, neuroscience, nutrition, pathology, pharmacology, physiology, vertebrate and invertebrate genetics, and biological underpinnings of late life diseases.


Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Details


Tijdschrift titel Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences
Afkorting J Gerontol A Biol Sci Med Sci
ISSN afdrukken 1079-5006
Online ISSN 1758-535X
Hoofdredactie Gustavo Duqu
Onderwerp Medicine

Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Afkorting

Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences is J Gerontol A Biol Sci Med Sci


Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Ranking

Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences is 1720 (2024)


Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Impactfactor

Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences is 5.6 (2024)


Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences SCImago

Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences is 1.703


Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences H-index

Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences is 210


Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Indexering

Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Redactieraad

Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences is Gustavo Duqu


Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Inzendingskosten

Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences is 4196.5 USD


Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Oproep tot indienen van papers

Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Oproep tot indienen van papers : Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Auteur Richtlijnen

Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences

Publiceren in Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences Veelgestelde Vragen

is Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.