LGBT Health Impactfactor, Indexering, Ranking

LGBT Health is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Mary Ann Liebert is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan LGBT Health is 2325-8292 en de afgekorte vorm hiervan is LGBT Health.


LGBT Health Doelen & Scope

LGBT Health is the premier peer-reviewed journal dedicated to promoting optimal healthcare for all sexual and gender minority persons worldwide. The Journal focuses specifically on health while maintaining sufficient breadth to address policy, legislative, and education and training issues relevant to the provision of healthcare and health outcomes. This Journal aims to advance understanding of the health needs particular to each sexual and gender minority population and to improve delivery of and access to culturally competent healthcare. LGBT Health also encourages further research and increased funding in this critical but currently underserved domain. The Journal is an authoritative source of information and provides an international forum for the most recent developments in health research, clinical practice, and policy. Contributions from all continents are solicited including Asia and Africa which are currently underrepresented in LGBT health research.

LGBT Health facilitates and supports the efforts of researchers, clinicians, academics, and policymakers to eliminate barriers to healthcare and expand options for prevention and treatment with the aim of improving health outcomes for all LGBT and other sexual and gender minority populations.  

Priority is given to data-driven research articles that have direct implications for improving clinical practice and access to care, and reducing health disparities. It is imperative that LGBT and other sexual and gender minority populations are considered as distinct groups rather than combined as a single entity. Similarly, bisexual and transgender populations should not be grouped across gender. Gender assessment should include a two-step method that considers both natal gender (gender assigned at birth) and current gender identity.


LGBT Health Details


Tijdschrift titel LGBT Health
Afkorting LGBT Health
ISSN afdrukken 2325-8292
Online ISSN 2325-8306
Hoofdredactie William Byne
Onderwerp Medicine

LGBT Health Afkorting

LGBT Health Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van LGBT Health is LGBT Health


LGBT Health Ranking

LGBT Health Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (LGBT Health) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van LGBT Health is 1820 (2024)


LGBT Health Impactfactor

LGBT Health Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van LGBT Health is 4.8 (2024)


LGBT Health SCImago

LGBT Health SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanLGBT Health is 1.644


LGBT Health H-index

LGBT Health H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van LGBT Health is 46


LGBT Health Indexering

LGBT Health Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De LGBT Health De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


LGBT Health Redactieraad

LGBT Health Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van LGBT Health is William Byne


LGBT Health Inzendingskosten

LGBT Health Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van LGBT Health is $3,600 USD


LGBT Health Oproep tot indienen van papers

LGBT Health Oproep tot indienen van papers : LGBT Health nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in LGBT Health tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


LGBT Health Auteur Richtlijnen

LGBT Health Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor LGBT Health Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in LGBT Health

Publiceren in LGBT Health omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) LGBT Health om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de LGBT Health richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de LGBT Health normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

LGBT Health Veelgestelde Vragen

is LGBT Health tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de LGBT Health tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is LGBT Health tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de LGBT Health tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is LGBT Health tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de LGBT Health tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is LGBT Health tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de LGBT Health tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is LGBT Health a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, LGBT Health tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.