Liver Transplantation Impactfactor, Indexering, Ranking

Liver Transplantation is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. John Wiley and Sons is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Liver Transplantation is 1527-6465 en de afgekorte vorm hiervan is Liver Transpl.


Liver Transplantation Doelen & Scope

 

Since the first application of liver transplantation in a clinical situation was reported more than twenty years ago, there has been a great deal of growth in this field and more is anticipated. As an official publication of the AASLD, Liver Transplantation delivers current, peer-reviewed articles on liver transplantation, liver surgery, and chronic liver disease — the information necessary to keep abreast of this evolving specialty.


Liver Transplantation Details


Tijdschrift titel Liver Transplantation
Afkorting Liver Transpl
ISSN afdrukken 1527-6465
Online ISSN 1527-6473
Hoofdredactie Robert S. Brown, Jr
Onderwerp Medicine

Liver Transplantation Afkorting

Liver Transplantation Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Liver Transplantation is Liver Transpl


Liver Transplantation Ranking

Liver Transplantation Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Liver Transplantation) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Liver Transplantation is 2032 (2024)


Liver Transplantation Impactfactor

Liver Transplantation Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Liver Transplantation is 5.0 (2024)


Liver Transplantation SCImago

Liver Transplantation SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanLiver Transplantation is 1.548


Liver Transplantation H-index

Liver Transplantation H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Liver Transplantation is 164


Liver Transplantation Indexering

Liver Transplantation Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Liver Transplantation De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Liver Transplantation Redactieraad

Liver Transplantation Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Liver Transplantation is Robert S. Brown, Jr


Liver Transplantation Inzendingskosten

Liver Transplantation Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Liver Transplantation is $2,625


Liver Transplantation Oproep tot indienen van papers

Liver Transplantation Oproep tot indienen van papers : Liver Transplantation nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Liver Transplantation tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Liver Transplantation Auteur Richtlijnen

Liver Transplantation Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Liver Transplantation Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Liver Transplantation

Publiceren in Liver Transplantation omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Liver Transplantation om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Liver Transplantation richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Liver Transplantation normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Liver Transplantation Veelgestelde Vragen

is Liver Transplantation tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Liver Transplantation tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Liver Transplantation tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Liver Transplantation tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Liver Transplantation tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Liver Transplantation tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Liver Transplantation tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Liver Transplantation tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Liver Transplantation a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Liver Transplantation tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.