Medicine and Science in Sports and Exercise Impactfactor, Indexering, RankingMedicine and Science in Sports and Exercise is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Wolters Kluwer Medknow is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Medicine and Science in Sports and Exercise is 0195-9131 en de afgekorte vorm hiervan is Med Sci Sports Exerc.


Medicine and Science in Sports and Exercise Doelen & Scope

​​Medicine & Science in Sports & Exercise® features original investigations, clinical studies, and comprehensive reviews on current topics in sports medicine and exercise science. With this leading peer-reviewed multidisciplinary journal, exercise physiologists, physiatrists, physical therapists, team physicians, and at​hletic trainers get a vital exchange of information from basic and applied science, medicine, education, and allied health fields.​


Medicine and Science in Sports and Exercise Details


Tijdschrift titel Medicine and Science in Sports and Exercise
Afkorting Med Sci Sports Exerc
ISSN afdrukken 0195-9131
Online ISSN 1530-0315
Hoofdredactie Andrew M. Jones
Onderwerp Medicine

Medicine and Science in Sports and Exercise Afkorting

Medicine and Science in Sports and Exercise Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Medicine and Science in Sports and Exercise is Med Sci Sports Exerc


Medicine and Science in Sports and Exercise Ranking

Medicine and Science in Sports and Exercise Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Medicine and Science in Sports and Exercise) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Medicine and Science in Sports and Exercise is 1665 (2024)


Medicine and Science in Sports and Exercise Impactfactor

Medicine and Science in Sports and Exercise Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Medicine and Science in Sports and Exercise is 4.1 (2024)


Medicine and Science in Sports and Exercise SCImago

Medicine and Science in Sports and Exercise SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanMedicine and Science in Sports and Exercise is 1.734


Medicine and Science in Sports and Exercise H-index

Medicine and Science in Sports and Exercise H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Medicine and Science in Sports and Exercise is 251


Medicine and Science in Sports and Exercise Indexering

Medicine and Science in Sports and Exercise Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Medicine and Science in Sports and Exercise De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Medicine and Science in Sports and Exercise Redactieraad

Medicine and Science in Sports and Exercise Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Medicine and Science in Sports and Exercise is Andrew M. Jones


Medicine and Science in Sports and Exercise Inzendingskosten

Medicine and Science in Sports and Exercise Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Medicine and Science in Sports and Exercise is $3,997 USD


Medicine and Science in Sports and Exercise Oproep tot indienen van papers

Medicine and Science in Sports and Exercise Oproep tot indienen van papers : Medicine and Science in Sports and Exercise nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Medicine and Science in Sports and Exercise tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Medicine and Science in Sports and Exercise Auteur Richtlijnen

Medicine and Science in Sports and Exercise Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Medicine and Science in Sports and Exercise Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Medicine and Science in Sports and Exercise

Publiceren in Medicine and Science in Sports and Exercise omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Medicine and Science in Sports and Exercise om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Medicine and Science in Sports and Exercise richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Medicine and Science in Sports and Exercise normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Medicine and Science in Sports and Exercise Veelgestelde Vragen

is Medicine and Science in Sports and Exercise tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Medicine and Science in Sports and Exercise tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Medicine and Science in Sports and Exercise tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Medicine and Science in Sports and Exercise tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Medicine and Science in Sports and Exercise tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Medicine and Science in Sports and Exercise tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Medicine and Science in Sports and Exercise tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Medicine and Science in Sports and Exercise tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Medicine and Science in Sports and Exercise a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Medicine and Science in Sports and Exercise tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.