Nicotine and Tobacco Research Impactfactor, Indexering, Ranking

Nicotine and Tobacco Research is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Oxford University Press is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Nicotine and Tobacco Research is 1462-2203 en de afgekorte vorm hiervan is Nicotine Tob Res.


Nicotine and Tobacco Research Doelen & Scope

 

Nicotine & Tobacco Research is one of the world's few peer-reviewed journals devoted exclusively to the study of nicotine and tobacco. It aims to provide a forum for empirical findings, critical reviews, and conceptual papers on the many aspects of nicotine and tobacco, including research from the biobehavioral, neurobiological, molecular biologic, epidemiological, prevention, and treatment arenas. Along with manuscripts from each of the areas mentioned above, the editors encourage submissions that are integrative in nature and that cross traditional disciplinary boundaries. The journal is sponsored by the Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT). It publishes twelve times a year.


Nicotine and Tobacco Research Details


Tijdschrift titel Nicotine and Tobacco Research
Afkorting Nicotine Tob Res
ISSN afdrukken 1462-2203
Online ISSN 1469-994X
Hoofdredactie Marcus Munafo, PhD
Onderwerp Medicine

Nicotine and Tobacco Research Afkorting

Nicotine and Tobacco Research Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Nicotine and Tobacco Research is Nicotine Tob Res


Nicotine and Tobacco Research Ranking

Nicotine and Tobacco Research Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Nicotine and Tobacco Research) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Nicotine and Tobacco Research is 2105 (2024)


Nicotine and Tobacco Research Impactfactor

Nicotine and Tobacco Research Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Nicotine and Tobacco Research is 4.2 (2024)


Nicotine and Tobacco Research SCImago

Nicotine and Tobacco Research SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanNicotine and Tobacco Research is 1.512


Nicotine and Tobacco Research H-index

Nicotine and Tobacco Research H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Nicotine and Tobacco Research is 124


Nicotine and Tobacco Research Indexering

Nicotine and Tobacco Research Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Nicotine and Tobacco Research De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Nicotine and Tobacco Research Redactieraad

Nicotine and Tobacco Research Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Nicotine and Tobacco Research is Marcus Munafo, PhD


Nicotine and Tobacco Research Inzendingskosten

Nicotine and Tobacco Research Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Nicotine and Tobacco Research is $4,941


Nicotine and Tobacco Research Oproep tot indienen van papers

Nicotine and Tobacco Research Oproep tot indienen van papers : Nicotine and Tobacco Research nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Nicotine and Tobacco Research tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Nicotine and Tobacco Research Auteur Richtlijnen

Nicotine and Tobacco Research Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Nicotine and Tobacco Research Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Nicotine and Tobacco Research

Publiceren in Nicotine and Tobacco Research omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Nicotine and Tobacco Research om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Nicotine and Tobacco Research richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Nicotine and Tobacco Research normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Nicotine and Tobacco Research Veelgestelde Vragen

is Nicotine and Tobacco Research tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Nicotine and Tobacco Research tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Nicotine and Tobacco Research tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Nicotine and Tobacco Research tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Nicotine and Tobacco Research tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Nicotine and Tobacco Research tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Nicotine and Tobacco Research tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Nicotine and Tobacco Research tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Nicotine and Tobacco Research a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Nicotine and Tobacco Research tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.