Ophthalmology Retina Impactfactor, Indexering, Ranking

Ophthalmology Retina is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. en de afgekorte vorm hiervan is Ophthalmol Retina.


Ophthalmology Retina Doelen & Scope

Ophthalmology Retina, a journal of the American Academy of Ophthalmology, serves society by publishing clinical and basic science research and other relevant manuscripts that relate to the sense of sight. Excellence is pursued through unbiased peer-review, the advancement of innovation and discovery, and the promotion of lifelong learning.


Ophthalmology Retina Details


Tijdschrift titel Ophthalmology Retina
Afkorting Ophthalmol Retina
Online ISSN 2468-6530
Hoofdredactie Andrew Schachat
Onderwerp Medicine

Ophthalmology Retina Afkorting

Ophthalmology Retina Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Ophthalmology Retina is Ophthalmol Retina


Ophthalmology Retina Ranking

Ophthalmology Retina Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Ophthalmology Retina) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Ophthalmology Retina is 1878 (2024)


Ophthalmology Retina Impactfactor

Ophthalmology Retina Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Ophthalmology Retina is 4.5 (2024)


Ophthalmology Retina SCImago

Ophthalmology Retina SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanOphthalmology Retina is 1.622


Ophthalmology Retina Acceptatiepercentage

Ophthalmology Retina Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Ophthalmology Retina is 28%


Ophthalmology Retina H-index

Ophthalmology Retina H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Ophthalmology Retina is 36


Ophthalmology Retina Indexering

Ophthalmology Retina Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Ophthalmology Retina De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Ophthalmology Retina Redactieraad

Ophthalmology Retina Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Ophthalmology Retina is Andrew Schachat


Ophthalmology Retina Inzendingskosten

Ophthalmology Retina Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Ophthalmology Retina is $3520


Ophthalmology Retina Oproep tot indienen van papers

Ophthalmology Retina Oproep tot indienen van papers : Ophthalmology Retina nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Ophthalmology Retina tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Ophthalmology Retina Auteur Richtlijnen

Ophthalmology Retina Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Ophthalmology Retina Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Ophthalmology Retina

Publiceren in Ophthalmology Retina omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Ophthalmology Retina om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Ophthalmology Retina richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Ophthalmology Retina normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Ophthalmology Retina Veelgestelde Vragen

is Ophthalmology Retina tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Ophthalmology Retina tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Ophthalmology Retina tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Ophthalmology Retina tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Ophthalmology Retina tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Ophthalmology Retina tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Ophthalmology Retina tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Ophthalmology Retina tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Ophthalmology Retina a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Ophthalmology Retina tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.