Progress in Cardiovascular Diseases Impactfactor, Indexering, Ranking

Progress in Cardiovascular Diseases is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. WB Saunders Ltd is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Progress in Cardiovascular Diseases is 0033-0620 en de afgekorte vorm hiervan is Prog Cardiovasc Dis.


Progress in Cardiovascular Diseases Doelen & Scope

Each issue of Progress in Cardiovascular Diseases comprehensively covers a single topic in the understanding and treatment of disorders of the heart and circulation. Some issues include special articles, definitive reviews that capture the state of the art in the management of particular clinical problems in cardiology.


Progress in Cardiovascular Diseases Details


Tijdschrift titel Progress in Cardiovascular Diseases
Afkorting Prog Cardiovasc Dis
ISSN afdrukken 0033-0620
Online ISSN 1873-1740
Hoofdredactie Carl (Chip) J. Lavie, MD
Onderwerp Medicine

Progress in Cardiovascular Diseases Afkorting

Progress in Cardiovascular Diseases Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Progress in Cardiovascular Diseases is Prog Cardiovasc Dis


Progress in Cardiovascular Diseases Ranking

Progress in Cardiovascular Diseases Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Progress in Cardiovascular Diseases) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Progress in Cardiovascular Diseases is 2121 (2024)


Progress in Cardiovascular Diseases Impactfactor

Progress in Cardiovascular Diseases Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Progress in Cardiovascular Diseases is 9.1 (2024)


Progress in Cardiovascular Diseases SCImago

Progress in Cardiovascular Diseases SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanProgress in Cardiovascular Diseases is 1.506


Progress in Cardiovascular Diseases H-index

Progress in Cardiovascular Diseases H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Progress in Cardiovascular Diseases is 115


Progress in Cardiovascular Diseases Indexering

Progress in Cardiovascular Diseases Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Progress in Cardiovascular Diseases De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Progress in Cardiovascular Diseases Redactieraad

Progress in Cardiovascular Diseases Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Progress in Cardiovascular Diseases is Carl (Chip) J. Lavie, MD


Progress in Cardiovascular Diseases Inzendingskosten

Progress in Cardiovascular Diseases Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Progress in Cardiovascular Diseases is $3660


Progress in Cardiovascular Diseases Oproep tot indienen van papers

Progress in Cardiovascular Diseases Oproep tot indienen van papers : Progress in Cardiovascular Diseases nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Progress in Cardiovascular Diseases tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Progress in Cardiovascular Diseases Auteur Richtlijnen

Progress in Cardiovascular Diseases Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Progress in Cardiovascular Diseases Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Progress in Cardiovascular Diseases

Publiceren in Progress in Cardiovascular Diseases omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Progress in Cardiovascular Diseases om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Progress in Cardiovascular Diseases richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Progress in Cardiovascular Diseases normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Progress in Cardiovascular Diseases Veelgestelde Vragen

is Progress in Cardiovascular Diseases tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Progress in Cardiovascular Diseases tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Progress in Cardiovascular Diseases tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Progress in Cardiovascular Diseases tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Progress in Cardiovascular Diseases tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Progress in Cardiovascular Diseases tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Progress in Cardiovascular Diseases tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Progress in Cardiovascular Diseases tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Progress in Cardiovascular Diseases a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Progress in Cardiovascular Diseases tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.