Prostate Cancer and Prostatic Diseases Impactfactor, Indexering, RankingProstate Cancer and Prostatic Diseases is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Nature Publishing is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Prostate Cancer and Prostatic Diseases is 1365-7852 en de afgekorte vorm hiervan is Prostate Cancer Prostatic Dis.


Prostate Cancer and Prostatic Diseases Doelen & Scope

Prostate Cancer and Prostatic Diseases covers all aspects of prostatic diseases, in particular prostate cancer, the subject of intensive basic and clinical research world-wide. The journal also reports on exciting new developments being made in diagnosis, surgery, radiotherapy, drug discovery and medical management. Prostate Cancer and Prostatic Diseases is of interest to surgeons, oncologists and clinicians treating patients and to those involved in research into diseases of the prostate. The journal covers the three main areas - prostate cancer, male LUTS and prostatitis. Prostate Cancer and Prostatic Diseases publishes original research articles, reviews, topical comment and critical appraisals of scientific meetings and the latest books. The journal also contains a calendar of forthcoming scientific meetings. The Editors and a distinguished Editorial Board ensure that submitted articles receive fast and efficient attention and are refereed to the highest possible scientific standard. A fast track system is available for topical articles of particular significance.


Prostate Cancer and Prostatic Diseases Details


Tijdschrift titel Prostate Cancer and Prostatic Diseases
Afkorting Prostate Cancer Prostatic Dis
ISSN afdrukken 1365-7852
Online ISSN 1476-5608
Hoofdredactie Cosimo De Nunzio, MD, PhD, Sapienza Università di Roma, Italy
Onderwerp Medicine

Prostate Cancer and Prostatic Diseases Afkorting

Prostate Cancer and Prostatic Diseases Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Prostate Cancer and Prostatic Diseases is Prostate Cancer Prostatic Dis


Prostate Cancer and Prostatic Diseases Ranking

Prostate Cancer and Prostatic Diseases Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Prostate Cancer and Prostatic Diseases) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Prostate Cancer and Prostatic Diseases is 1765 (2024)


Prostate Cancer and Prostatic Diseases Impactfactor

Prostate Cancer and Prostatic Diseases Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Prostate Cancer and Prostatic Diseases is 4.9 (2024)


Prostate Cancer and Prostatic Diseases SCImago

Prostate Cancer and Prostatic Diseases SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanProstate Cancer and Prostatic Diseases is 1.676


Prostate Cancer and Prostatic Diseases H-index

Prostate Cancer and Prostatic Diseases H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Prostate Cancer and Prostatic Diseases is 74


Prostate Cancer and Prostatic Diseases Indexering

Prostate Cancer and Prostatic Diseases Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Prostate Cancer and Prostatic Diseases De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Prostate Cancer and Prostatic Diseases Redactieraad

Prostate Cancer and Prostatic Diseases Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Prostate Cancer and Prostatic Diseases is Cosimo De Nunzio, MD, PhD, Sapienza Università di Roma, Italy


Prostate Cancer and Prostatic Diseases Inzendingskosten

Prostate Cancer and Prostatic Diseases Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Prostate Cancer and Prostatic Diseases is £3490.00, $4990.00, €3990.00


Prostate Cancer and Prostatic Diseases Oproep tot indienen van papers

Prostate Cancer and Prostatic Diseases Oproep tot indienen van papers : Prostate Cancer and Prostatic Diseases nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Prostate Cancer and Prostatic Diseases tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Prostate Cancer and Prostatic Diseases Auteur Richtlijnen

Prostate Cancer and Prostatic Diseases Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Prostate Cancer and Prostatic Diseases Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Prostate Cancer and Prostatic Diseases

Publiceren in Prostate Cancer and Prostatic Diseases omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Prostate Cancer and Prostatic Diseases om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Prostate Cancer and Prostatic Diseases richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Prostate Cancer and Prostatic Diseases normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Prostate Cancer and Prostatic Diseases Veelgestelde Vragen

is Prostate Cancer and Prostatic Diseases tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Prostate Cancer and Prostatic Diseases tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Prostate Cancer and Prostatic Diseases tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Prostate Cancer and Prostatic Diseases tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Prostate Cancer and Prostatic Diseases tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Prostate Cancer and Prostatic Diseases tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Prostate Cancer and Prostatic Diseases tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Prostate Cancer and Prostatic Diseases tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Prostate Cancer and Prostatic Diseases a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Prostate Cancer and Prostatic Diseases tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.