Skeletal Muscle Impactfactor, Indexering, Ranking

Skeletal Muscle is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. BioMed Central is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Skeletal Muscle is 2044-5040 en de afgekorte vorm hiervan is Skelet Muscle.


Skeletal Muscle Doelen & Scope

 

The only open access journal in its field, Skeletal Muscle publishes novel, cutting-edge research and technological advancements that investigate the molecular mechanisms underlying the biology of skeletal muscle. Reflecting the breadth of research in this area, the journal welcomes manuscripts about the development, metabolism, the regulation of mass and function, aging, degeneration, dystrophy and regeneration of skeletal muscle, with an emphasis on understanding adult skeletal muscle, its maintenance, and its interactions with non-muscle cell types and regulatory modulators. Main areas of interest include: -differentiation of skeletal muscle- atrophy and hypertrophy of skeletal muscle- aging of skeletal muscle- regeneration and degeneration of skeletal muscle- biology of satellite and satellite-like cells- dystrophic degeneration of skeletal muscle- energy and glucose homeostasis in skeletal muscle- non-dystrophic genetic diseases of skeletal muscle, such as Spinal Muscular Atrophy and myopathies- maintenance of neuromuscular junctions- roles of ryanodine receptors and calcium signaling in skeletal muscle- roles of nuclear receptors in skeletal muscle- roles of GPCRs and GPCR signaling in skeletal muscle- other relevant aspects of skeletal muscle biology. In addition, articles on translational clinical studies that address molecular and cellular mechanisms of skeletal muscle will be published. Case reports are also encouraged for submission. Skeletal Muscle reflects the breadth of research on skeletal muscle and bridges gaps between diverse areas of science for example cardiac cell biology and neurobiology, which share common features with respect to cell differentiation, excitatory membranes, cell-cell communication, and maintenance. Suitable articles are model and mechanism-driven, and apply statistical principles where appropriate; purely descriptive studies are of lesser interest.


Skeletal Muscle Details


Tijdschrift titel Skeletal Muscle
Afkorting Skelet Muscle
ISSN afdrukken 2044-5040
Hoofdredactie Carmen Birchmeier, PhD, Max Delbrück Center for Molecular Medicine, Germany
Onderwerp Medicine

Skeletal Muscle Afkorting

Skeletal Muscle Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Skeletal Muscle is Skelet Muscle


Skeletal Muscle Ranking

Skeletal Muscle Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Skeletal Muscle) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Skeletal Muscle is 2068 (2024)


Skeletal Muscle Impactfactor

Skeletal Muscle Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Skeletal Muscle is 4.8 (2024)


Skeletal Muscle SCImago

Skeletal Muscle SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanSkeletal Muscle is 1.530


Skeletal Muscle H-index

Skeletal Muscle H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Skeletal Muscle is 53


Skeletal Muscle Indexering

Skeletal Muscle Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Skeletal Muscle De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Skeletal Muscle Redactieraad

Skeletal Muscle Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Skeletal Muscle is Carmen Birchmeier, PhD, Max Delbrück Center for Molecular Medicine, Germany


Skeletal Muscle Inzendingskosten

Skeletal Muscle Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Skeletal Muscle is £2090.00, $2790.00, €2390.00


Skeletal Muscle Oproep tot indienen van papers

Skeletal Muscle Oproep tot indienen van papers : Skeletal Muscle nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Skeletal Muscle tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Skeletal Muscle Auteur Richtlijnen

Skeletal Muscle Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Skeletal Muscle Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Skeletal Muscle

Publiceren in Skeletal Muscle omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Skeletal Muscle om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Skeletal Muscle richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Skeletal Muscle normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Skeletal Muscle Veelgestelde Vragen

is Skeletal Muscle tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Skeletal Muscle tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Skeletal Muscle tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Skeletal Muscle tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Skeletal Muscle tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Skeletal Muscle tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Skeletal Muscle tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Skeletal Muscle tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Skeletal Muscle a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Skeletal Muscle tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.